Index

Tip objekta Vlasnik / Adresa Nestambeni tip Broj certifikata
Datum izadavanja
Cert.
Nestambeni
Postojeći
OPŠTINA STARI GRAD SARAJEVO
ZELENIH BERETKI 4 , Stari Grad Sarajevo
DRŽAVNE INSTITUCIJE 03/11 -169-D-1-36
06/08/13
D
Nestambeni
Postojeći
OPŠTINA
ŽRTAVA GENOCIDA U SREBRENICI 212 , PODLUGOVI,ILIJAŠ
ŠKOLE, FAKULTETI, NAUKA 03/11 -169-E-2-18
16/06/13
E
Nestambeni
Postojeći
OPŠTINA STARI GRAD
ZELENIH BERETKI 4 , Stari Grad Sarajevo
DRŽAVNE INSTITUCIJE 03/11 -169-E-3-17
06/08/13
E
Nestambeni
Postojeći
0PŠTINA BUGOJNO
HENDEK VII/2 , Bugojno
ŠKOLE, FAKULTETI, NAUKA 03/11 -169-E-5-9
05/07/13
E
Nestambeni
Postojeći
J.U.SREDNJOŠKOLSKI CENTAR VOGOŠCA
JOŠANICKA 119 , SARAJEVO
ŠKOLE, FAKULTETI, NAUKA 03/11 -169-F-6-7
15/11/12
F
Nestambeni
Postojeći
KANTON SARAJEVO
OCAKTANUM 60 , SARAJEVO
ŠKOLE, FAKULTETI, NAUKA 03/11 -169-B-7-10
08/01/13
B
Nestambeni
Postojeći
J.U.OSNOVNA ŠKOLA M.M.DIZDAR
ŽRTAVA FAŠIZMA 14 , SARAJEVO
ŠKOLE, FAKULTETI, NAUKA 03/11 -169-E-8-8
15/11/12
E
Nestambeni
Postojeći
,,JMK ELEKTRONIK,,DOO SARAJEVO
VITOMIRA LUKICA 12A , SARAJEVO
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRA 03/11 -169-B-9-3
31/05/12
B
Nestambeni
Postojeći
OPCINA SAPNA
206.VITEŠKE BRIGADE BB , Sapna
DRŽAVNE INSTITUCIJE 03/11 -169-D-10-2
08/05/12
D
Nestambeni
Postojeći
J.U.OSNOVNA ŠKOLA PRACA
TRG KEMALA KEME HRVE BB , PRACA
ŠKOLE, FAKULTETI, NAUKA 03/11 -169-E-11-6
29/10/12
E
Nestambeni
Postojeći
J.U.OSNOVNA ŠKOLA USTIKOLINA
OMLADINSKA BB , USTIKOLINA
ŠKOLE, FAKULTETI, NAUKA 03/11 -169-D-12-5
22/08/12
D
Nestambeni
Postojeći
Kanton Sarajevo
Adema Buce 151 , SARAJEVO
ŠKOLE, FAKULTETI, NAUKA 03/11 -169-D-13-96
06/12/11
D
Nestambeni
Postojeći
OPCINA FOCA
USTIKOLINA BB , FOCA-USTIKOLINA
BOLNICE-AMBULANTE-DOMOVI ZDRA 03/11 -169-D-20-33
14/06/13
D
Stambeni
Postojeći
Ferid Bajrovic
Grivici 19 , HADŽICI
01-M2/11 -218-B-22-35
01/10/12
B
Nestambeni
Postojeći
OPCINA BOSANSKA KRUPA
REISA DŽEMALUDINA CAUŠEVICA 1 , BOSANSKA KRUPA
BOLNICE-AMBULANTE-DOMOVI ZDRA 01-M2/11 -218-D-23-31
10/01/13
D
Nestambeni
Postojeći
OPCINA B. KRUPA
REISA DŽEMALUDINA CAUŠEVICA 1 , BOSANSKA KRUPA
BOLNICE-AMBULANTE-DOMOVI ZDRA 01-M2/11 -218-D-26-23
10/01/13
D
Nestambeni
Postojeći
PIVARA TUZLA
Titova 163 , TUZLA
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRA 01-M2/11 -218-C-29-4
14/10/11
C
Nestambeni
Postojeći
OPCINA BANOVICI
BANOVICI SELO BB , BANOVICI
ŠKOLE, FAKULTETI, NAUKA 01-M2/11 -218-C-31-334
14/12/12
C
Nestambeni
Postojeći
OPCINA BOS.KRUPA
REISA DŽEMALUDINA CAUŠEVICA 1 , BOSANSKA KRUPA
BOLNICE-AMBULANTE-DOMOVI ZDRA 01-M2/11 -218-D-32-335
10/01/13
D
Nestambeni
Postojeći
Opcina Bosanska Krupa
Reisa DŽ.Cauševica 1 , BOSANSKA KRUPA
BOLNICE-AMBULANTE-DOMOVI ZDRA 02/11 -217-D-42-25
10/01/13
D
Nestambeni
Postojeći
0PCINA KONJIC
3. MART BR.2 , Konjic
ŠKOLE, FAKULTETI, NAUKA 02/11 -217-C-58-22
14/11/12
C
Nestambeni
Novi
OPŠTINA STARI GRAD
ZELENIH BERETKI 4 , SARAJEVO
DRŽAVNE INSTITUCIJE 03/11 -169-E-60-16
06/08/13
E
Nestambeni
Postojeći
OPŠTINA STARI GRAD
ZELENIH BERETKI 4 , SARAJEVO
DRŽAVNE INSTITUCIJE -0- -61-0
00/00/00
Nestambeni
Postojeći
OPCINA BOS.KRUPA
REISA DŽEMALUDINA CAUŠEVICA 1 , BOSANSKA KRUPA
BOLNICE-AMBULANTE-DOMOVI ZDRA 01-M2/11 -218-D-63-333
10/01/13
D
Nestambeni
Postojeći
OPCINA BANOVICI
BANOVICI SELO BB , BANOVICI
ŠKOLE, FAKULTETI, NAUKA 01-M2/11 -218-C-65-0
00/00/00
C
Stambeni
Postojeći
EJUB DURMIC
GORNJEZENICKA 13 , ZENICA
01-M2/11 -218-B-66-40
15/11/13
B
Stambeni
Postojeći
KUCNI SAVJET ST.ZGRADE TKB 3
KRNDIJA BB , TEŠANJ
01-M2/11 -218-C-69-43
03/12/13
C
Nestambeni
Novi
JP AUTOCESTE FBIH
BIJACA BB , ZVIRICI,LJUBUŠKI
ZGRADE ZA TRANSPORT I KOMUNIK 01-M2/11 -218-A-70-44
14/05/13
A
Nestambeni
Novi
JP AUTOCESTE FBiH
BIJACA BB , ZVIRICI,LJUBUŠKI
ZGRADE ZA TRANSPORT I KOMUNIK 01-M2/11 -218-A-71-45
14/05/13
A
Nestambeni
Novi
JP MEÐ.AERODROM SARAJEVO d.o.o.
KURTA SCHORKA 36 , SARAJEVO
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRA 01-M2/11 -218-B-72-46
10/10/13
B
Nestambeni
Postojeći
BBI CENTAR SARAJEVO
TRG DJECE SARAJEVA 1 , SARAJEVO
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRA 01-M2/11 -218-B-73-47
07/06/13
B
Nestambeni
Postojeći
GLIESE 581g DL McDonald"s
MARŠALA TITA 6 , SARAJEVO
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRA 01-M2/11 -218-B-74-48
00/00/00
B
Nestambeni
Postojeći
HOTEL HOLLYWOOD
DR.PINTOLA 23(LAMELA C I D) , SARAJEVO
HOTELI 01-M2/11 -218-A-75-49
29/01/13
A
Nestambeni
Postojeći
JUB d.o.o.SARAJEVO,BLAŽUJ
VLAKOVO 1J , SARAJEVO
INDUSTRIJSKE ZGRADE 01-M2/11 -218-A-76-50
22/11/13
A
Nestambeni
Postojeći
LUNA d.o.o. DOBOJ -JUG
POLJICE BB , MAGLAJ
HOTELI 01-M2/11 -218-B-77-51
18/12/13
B
Nestambeni
Postojeći
FARMA AMK KRIVIC
MOŠCANICA BB , ZENICA
OSTALE ZGRADE 01-M2/11 -218-B-78-332
10/10/13
B
Stambeni
Postojeći
ÐIKIC EKREM
BUZIC MAHALA 17,MOŠTRE , VISOKO
01-M2/11 -218-B-79-53
22/11/13
B
Nestambeni
Postojeći
DOKSO D.O.O.
GOLO BRDO BB,MOŠTRE , VISOKO
OSTALE ZGRADE 01-M2/11 -218-B-80-54
15/11/13
B
Nestambeni
Postojeći
DEDIC RIZAH
TUJLICI BB , VISOKO
OSTALE ZGRADE 01-M2/11 -218-C-81-55
29/11/13
C
Nestambeni
Postojeći
OPCINA GRACANICA
MEJDAN DŽEDID SOKAK 8 , GRACANICA
VRTIC 01-M2/11 -218-B-82-56
28/10/13
B
Nestambeni
Postojeći
CIMOS TMD CASTING D.O.O.
R.ZONA ,,ZENICA-1,,BB , ZENICA
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRA 01-M2/11 -218-C-83-57
03/06/13
C
Nestambeni
Postojeći
OPCINA ODŽAK
TITOVA BB , ODŽAK
ŠKOLE, FAKULTETI, NAUKA 01-M2/11 -218-B-85-59
28/10/13
B
Nestambeni
Postojeći

ŠKOLSKA 23 , ZENICA
ŠKOLE, FAKULTETI, NAUKA 01/11 -150-A-86-60
29/08/13
A
Nestambeni
Postojeći

VILSONOVO ŠETALIŠTE , SARAJEVO
ŠKOLE, FAKULTETI, NAUKA 04/11 -174-C-89-82
14/06/13
C
Nestambeni
Novi
MAGROS VELETRGOVINA D.D.SARAJEVO
VRBANJA 1 , SARAJEVO
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRA 01-M2/13 -142-B-90-90
17/03/14
B
Nestambeni
Novi
BN STEP D.O.O./RKUD PROLETER
SAFETA MUJICA 2 , SARAJEVO
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRA 01-M2/13 -142-B-91-91
31/03/14
B
Nestambeni
Novi
ADNA COMMERC DOO BOS.KRUPA
CUPRIJA BB , CAZIN
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRA 03/11 -169-B-92-92
08/04/14
B
Nestambeni
Postojeći
OPCINA FOCA-USTIKOLINA
OMLADINSKA BB , FOCA-USTIKOLINA
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRA 03/11 -169-C-93-93
10/04/14
C
Nestambeni
Postojeći
OPCINA USORA
ŽABLJAK B.B.74230 USORA , USORA
ŠKOLE, FAKULTETI, NAUKA 01-M1/13 -1-B-94-94
21/11/13
B
Nestambeni
Postojeći

V.KORPUSA BB , BOSANSKI PETROVAC
VRTIC -0- -95-0
00/00/00
Nestambeni
Postojeći
JZU BANJSKO-REKREATIVNI CENTAR ,,AQUATERM" OLOVO
BRANILACA BB , OLOVO
OSTALE ZGRADE 01-M2/13 -142-C-96-95
23/04/14
C
Nestambeni
Postojeći

ALBINA I FRANJE HERLJEVICA 12 , TUZLA
VRTIC 01-M2/11 -218-F-97-97
16/04/14
F
Nestambeni
Novi
OPCINA ŽIVINICE
Alije Izetbegovica 44 , ŽIVINICE
SPORTSKE DVORANE 01-M2/11 -218-F-98-98
26/03/14
F
Nestambeni
Postojeći
OPCINA GRADACAC
H.K. GRADAŠCEVICA 54 , GRADACAC
DRŽAVNE INSTITUCIJE 01-M2/11 -218-C-99-99
26/03/14
C
Nestambeni
Novi
OPCINA SREBRENIK
Varoška polja bb , SREBRENIK
SPORTSKE DVORANE 01-M2/11 -218-F-100-100
26/03/14
F
Nestambeni
Postojeći
OPCINA NOVI GRAD
BRACE MULICA 16 , SARAJEVO
ŠKOLE, FAKULTETI, NAUKA 01-M2/11 -218-D-101-101
22/04/14
D
Nestambeni
Postojeći
OPCINA MAGLAJ/DOM ZDRAVLJA
ILIJASA SMAILAGICA BB , MAGLAJ
BOLNICE-AMBULANTE-DOMOVI ZDRA 01-M2/11 -218-D-102-102
27/02/14
D
Nestambeni
Postojeći
OPCINA TEOCAK
CENTAR BB , TEOCAK
DRŽAVNE INSTITUCIJE 01-M2/11 -218-D-103-103
26/03/14
D
Nestambeni
Postojeći
ŠEPIC MEHO
NASELJE ŠEPICI , CAZIN
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRA 03/11 -169-B-104-104
11/06/14
B
Nestambeni
Novi
BERLIJETA D.O.O.SARAJEVO,OVL.OPEL I CHEVROLET DISTRIBUTER
BETANIJA,BARE-ŠIP , SARAJEVO
OSTALE ZGRADE 03/11 -169-B-105-105
03/06/14
B
Nestambeni
Postojeći
DOM ZDRAVLJA BUŽIM,ZDRAVSTVENA USTANOVA
GENERALA IZETA NANICA BB , BUŽIM
BOLNICE-AMBULANTE-DOMOVI ZDRA 03/11 -169-D-106-106
30/05/14
D
Nestambeni
Novi
ADISA ÐONKO
KONAK BR. 18 , MOSTAR
HOTELI 03/11 -169-B-107-107
05/06/14
B
Nestambeni
Postojeći
UNIS ,,GINEX"D.D.GORAŽDE,OBJEKAT ,,402"
VIŠEGRADSKA BB , GORAŽDE
INDUSTRIJSKE ZGRADE 03/11 -169-B-108-108
30/09/13
B
Nestambeni
Postojeći

ŠKOLSKA 13 , ZENICA
VRTIC 01-M2/13 -142-E-109-109
30/06/14
E
Nestambeni
Postojeći

OMLADINSKA 14 , VOGOŠCA
ŠKOLE, FAKULTETI, NAUKA 01-M2/13 -142-D-110-110
30/06/14
D
Nestambeni
Postojeći

ŽRTAVA GENOCIDA U SREBRENICI 212 , PODLUGOVI,ILIJAŠ
ŠKOLE, FAKULTETI, NAUKA 01-M2/13 -142-D-111-111
30/06/14
D
Nestambeni
Postojeći

ZMAJA OD BOSNE 55 , SARAJEVO
DRŽAVNE INSTITUCIJE 01-M2/13 -142-B-112-112
30/06/14
B
Nestambeni
Postojeći

ALEJA LJILJANA 50 , MAGLAJ
ŠKOLE, FAKULTETI, NAUKA 01-M2/13 -142-B-113-113
30/06/14
B
Nestambeni
Postojeći

STJEPANA RADICA , SARAJEVO
ŠKOLE, FAKULTETI, NAUKA 01-M2/13 -142-B-114-114
30/06/14
B
Nestambeni
Novi

ŽRTAVA SREBRENICKOG GENOCIDA , BIHAC
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRA 01-M2/13 -142-B-115-115
03/07/14
B
Nestambeni
Postojeći

BRANISLAVA NUŠICA 95 , SARAJEVO
ŠKOLE, FAKULTETI, NAUKA 01-M2/13 -142-C-116-116
30/06/14
C
Nestambeni
Postojeći
,,PILIPOVIC" D.O.O. CAZIN
STIJENA BB , CAZIN
OSTALE ZGRADE 02-M2/13 -164-B-117-117
27/03/14
B
Stambeni
Postojeći
KASAPOVIC HASIB,CAZIN
MALA LISA BB , CAZIN
02-M2/13 -164-B-118-118
28/04/14
B
Stambeni
Postojeći
BAJRIC NEDŽAD I DŽEVAD
STIJENA BB , CAZIN
02-M2/13 -164-D-119-119
12/05/14
D
Nestambeni
Postojeći
EURO-JET D.O.O.CAZIN
HUREMAGICI , CAZIN
ZGRADE ZA TRGOVINE NA VELIKO 02-M2/13 -164-C-120-120
12/05/14
C
Nestambeni
Postojeći
EURO-JET D.O.O.CAZIN
HUREMAGICI , CAZIN
HOTELI-MOTELI 02-M2/13 -164-C-121-121
15/05/14
C
Stambeni
Novi
OSMANOVIC MUHAMED
PRIJEDORSKA BB , SANSKI MOST
02-M2/13 -164-D-122-122
02/06/14
D
Stambeni
Novi
DRAGANOVIC SULEJMAN/HUSEIN
STIJENA , CAZIN
02-M2/13 -164-C-123-123
06/06/14
C
Nestambeni
Postojeći
JAPIC /CRNI/ MUHAMED
LOJICKA BB , CAZIN
OSTALE ZGRADE 02-M2/13 -164-F-124-124
18/06/14
F
Stambeni
Postojeći
UNKIC EMIR
HAMZIBEGOVA BB , SANSKI MOST
02-M2/13 -164-C-125-125
18/06/14
C
Nestambeni
Novi
KAZ.POPRAVNI ZAVOD,POLUOTVORENOG TIPA
RASIMA DELICA BB , BIHAC
OSTALE ZGRADE 02-M2/13 -164-B-126-126
25/06/14
B
Stambeni
Postojeći
HAŠIMBEGOVIC KALED
PETOG KORPUSA 51 , BIHAC
02-M2/13 -164-E-127-127
26/06/14
E
Nestambeni
Postojeći
TUZLANSKI KANTON
MUHAREMA FIZOVICA 2 , TUZLA
ŠKOLE, FAKULTETI, NAUKA 01-M2/13 -142-D-128-128
15/07/14
D
Nestambeni
Postojeći
TUZLANSKI KANTON
TUZLANSKOG PARTIZANSKOG ODREDA BB , LUKAVAC
ŠKOLE, FAKULTETI, NAUKA 01-M2/13 -142-F-129-129
15/07/14
F
Nestambeni
Postojeći
ZENICKO -DOBOJSKI KANTON
ŽABLJAK , USORA
ŠKOLE, FAKULTETI, NAUKA 01-M2/13 -142-A-130-130
15/07/14
A
Nestambeni
Postojeći
ZENICKO -DOBOJSKI KANTON
SIVŠA , USORA
ŠKOLE, FAKULTETI, NAUKA 01-M2/13 -142-F-131-131
15/07/14
F
Nestambeni
Postojeći
ZENICKO-DOBOJSKI KANTON
GORNJE ROSULJE 1 , VISOKO
ŠKOLE, FAKULTETI, NAUKA 01-M2/13 -142-C-132-132
20/07/14
C
Nestambeni
Postojeći
ZENICKO-DOBOJSKI KANTON
TRG 21.MARTA 12 , DOBOJ-JUG/MATUZICI
ŠKOLE, FAKULTETI, NAUKA 01-M2/13 -142-D-133-133
20/07/14
D
Nestambeni
Postojeći
ZENICKO -DOBOJSKI KANTON
TRG 21.MARTA 12 , DOBOJ-JUG/MATUZICI
ŠKOLE, FAKULTETI, NAUKA 01-M2/13 -142-A-134-134
20/07/14
A
Nestambeni
Postojeći
ZENICKO-DOBOJSKI KANTON
TRG 21.MARTA 12 , DOBOJ-JUG/MATUZICI
ŠKOLE, FAKULTETI, NAUKA 01-M2/13 -142-G-135-135
20/07/14
G
Nestambeni
Postojeći
MZ VIDOVICE
JOSIPA BANA JELACICA 75 , ORAŠJE
DRŽAVNE INSTITUCIJE 01-M2/13 -142-G-136-136
05/08/14
G
Nestambeni
Novi
BUTMIR D.O.O.
ZMAJA OD BOSNE BB , SARAJEVO
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRA 01-M2/13 -142-A-137-137
08/08/14
A
Stambeni
Novi
DERVIŠEVIC /IBRAHIMA/ JASMIRA
PRILAZ SREBRENICKOJ BB,BAKŠAIŠ , BIHAC
02-M2/13 -242-B-139-138
01/07/14
B
Stambeni
Novi
SINANOVIC MUNIBA
NASELJE ALAGICA POLJE , SANSKI MOST
02-M2/13 -242-B-140-139
07/07/14
B
Stambeni
Postojeći
HASANBEGOVIC /ATIFA/ FAJIK
ŽELJEZNICKO NASELJE , SANSKI MOST
02-M2/13 -242-D-141-140
31/07/14
D
Stambeni
Novi
DELKIC VEHBIJA
POBRIJEŽJE BB , SANSKI MOST
02-M2/13 -242-E-142-141
31/07/14
E
Stambeni
Novi
GROZDANIC /ZEMKA/ JASMIN
PRIJEDORSKA BB , SANSKI MOST
02-M2/13 -242-B-143-142
29/08/14
B
Stambeni
Novi
CAT D.O.O. SANSKI MOST
OMLADINSKO NASELJE , SANSKI MOST
02-M2/13 -242-B-144-143
26/08/14
B
Stambeni
Novi
EMIRAN d.o.o. SARAJEVO
ALEJA BOSNE SREBRENE BB , SARAJEVO
01-M2/13 -142-A-145-144
18/09/14
A
Nestambeni
Novi
MEDŽLIS ISLAMSKE ZAJEDNICE LIVNO
MARKA MARULICA BB , LIVNO
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRA 01-M2/13 -142-A-146-145
17/10/14
A
Nestambeni
Novi
MEDŽLIS ISLAMSKE ZAJEDNICE LIVNO
MARKA MARULICA BB , LIVNO
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRA 01-M2/13 -142-A-147-146
17/10/14
A
Nestambeni
Novi
MEDŽLIS ISLAMSKE ZAJEDNICE LIVNO
MARKA MARULICA BB , LIVNO
OSTALE ZGRADE 01-M2/13 -142-A-148-147
17/10/14
A
Nestambeni
Postojeći
ELVEDIN KANTARDŽIC
FEHIMA EFENDIJE CURCICA 6 , SARAJEVO
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRA EE -169-C-149-148
15/10/14
C
Nestambeni
Novi
HOTEL ALMIRA RESTAURANT
RADE BITANGE BB , MOSTAR
HOTELI-MOTELI 02-M2/11 -155-A-150-149
25/08/14
A
Nestambeni
Postojeći
LILY PPU DV VELIKA KLADUŠA
POLJANAK 26,77230 VELIKA KLADUŠA , VELIKA KLADUŠA
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRA 02-M2/11 -155-A-151-150
27/08/14
A
Nestambeni
Postojeći
UNITED WORLD COLLEGE IN MOSTAR
TRG 1.MAJA 1 , MOSTAR
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRA 02-M2/11 -155-B-152-151
07/08/14
B
Nestambeni
Postojeći
ALUKIC /ATIFA/ MIRSAD
VOLODER BB , BOSANSKA OTOKA
OSTALE ZGRADE EE -169-C-153-152
18/07/14
C
Nestambeni
Postojeći
ALDŽO&ELVIS D.O.O.
BUŽIMSKI PUT BB , BOSANSKA OTOKA
OSTALE ZGRADE EE -169-D-154-153
03/11/14
D
Nestambeni
Postojeći
OPCINA CITLUK
STJEPANA RADICA BB , CITLUK
VRTIC 01-M1/13 -1-A-155-154
21/03/14
A
Nestambeni
Postojeći
OPCINA STOLAC
HUMSKA BB , STOLAC
VRTIC 01-M1/13 -1-C-156-155
24/04/14
C
Nestambeni
Postojeći
OPCINA STOLAC
CRNICI BB , STOLAC
ŠKOLE, FAKULTETI, NAUKA 01-M1/13 -1-C-157-156
24/04/14
C
Nestambeni
Postojeći
OPCINA CAPLJINA
GOJKA ŠUŠKA 27 , CAPLJINA
VRTIC 01-M1/13 -1-D-158-157
28/05/14
D
Nestambeni
Postojeći
OPCINA RAVNO
RAVNO BB , RAVNO
ŠKOLE, FAKULTETI, NAUKA 01-M1/13 -1-D-159-158
27/06/14
D
Nestambeni
Postojeći
OPCINA ŠIROKI BRIJEG
STJEPANA RADICA BB , ŠIROKI BRIJEG
ŠKOLE, FAKULTETI, NAUKA 01-M1/13 -1-D-160-159
15/07/14
D
Nestambeni
Postojeći
OPCINA CITLUK
KRALJA TOMISLAVA 70 , CITLUK
ŠKOLE, FAKULTETI, NAUKA 01-M1/13 -1-B-161-160
10/10/14
B
Stambeni
Novi
DURAKOVIC /ZUHDIJA/ ZAHID
MUTNIK BB , CAZIN
02-M2/13 -242-E-162-161
14/10/14
E
Stambeni
Novi
HASANIC EDIN
HUSIMOVCI , SANSKI MOST
02-M2/13 -242-B-163-162
17/10/14
B
Stambeni
Postojeći
SEFERAGIC SENIJA I RIFET
KLJUCKA 136 , SANSKI MOST
02-M2/13 -242-D-164-163
21/10/14
D
Stambeni
Postojeći
MIDŽIC /JUSUF/ SENIJA
SAFETA KRUPICA , BIHAC
02-M2/13 -242-B-165-164
22/10/14
B
Stambeni
Novi
NESIMOVIC /MIRSADA/ ELVEDIN
NASELJE JEZERSKI , BOSANSKA KRUPA
02-M2/13 -242-B-166-165
22/10/14
B
Stambeni
Novi
JASMINA NAUMANN
NASELJE ŠTURLIC , CAZIN
02-M2/13 -242-B-167-166
22/10/14
B
Stambeni
Novi
MUJEZINOVIC D.O.O.
HANLOVSKA VRELA BB , KLJUC
02-M2/13 -242-B-168-167
27/10/14
B
Stambeni
Postojeći
MERDANIC /HALID/ AMAR
DJECIJIH ŽRTAVA BB , BIHAC
02-M2/13 -242-B-169-168
27/10/14
B
Stambeni
Novi
KUDIC SALIH I ZUHRA
SKENDERA KULENOVICA BB , VELIKA KLADUŠA
02-M2/13 -242-C-170-169
28/10/14
C
Nestambeni
Novi
FREELI GRADNJA D.O.O.
PLJEŠEVICKA BB KAMENICA , BIHAC
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRA 02-M2/13 -242-D-171-170
28/10/14
D
Nestambeni
Postojeći
FREELI GRADNJA D.O.O.
PLJEŠEVICKA BB KAMENICA , BIHAC
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRA 02-M2/13 -242-C-172-171
28/10/14
C
Stambeni
Novi
PORIC ABDIJA I FADILA
IVANA FRANE JUKICA BB , BIHAC
02-M2/13 -242-B-173-172
29/10/14
B
Stambeni
Novi
HARALCIC SEJAD I REFIKA
BRANKA COPICA BB , BIHAC
02-M2/13 -242-B-174-173
30/10/14
B
Nestambeni
Postojeći
HALITI /ŠEMSI/ ZEDIJA
KOLODVORSKA BB , BOSANSKA KRUPA
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRA 02-M2/13 -242-E-175-174
31/10/14
E
Nestambeni
Postojeći
OPAL COMERC D.O.O. BIHAC
DESPICEVA 4 , SARAJEVO
HOTELI 02-M2/13 -242-B-176-175
31/10/14
B
Stambeni
Postojeći
SULJKANOVIC ASIJA
TECIJA-DOLOVI , BOSANSKA KRUPA
02-M2/13 -242-B-177-176
03/11/14
B
Nestambeni
Novi
LEGNO SERVICE D.O.O. BIHAC
POSLOVNA ZONA GORINCANI , BOSANSKI PETROVAC
OSTALE ZGRADE 02-M2/13 -242-B-178-177
03/11/14
B
Nestambeni
Postojeći
DURIC /HASIB/ ARIF
NASELJE GNJILAVAC , CAZIN
OSTALE ZGRADE 02-M2/13 -242-B-179-178
04/11/14
B
Nestambeni
Postojeći
DURIC /HASIB/ ARIF
NASELJE GNJILAVAC , CAZIN
OSTALE ZGRADE 02-M2/13 -242-C-180-179
04/11/14
C
Nestambeni
Postojeći
ZAH D.O.O. BOSANSKA KRUPA
POSLOVNA ZONA ,,PILANA"BOSANSKA KRUPA , BOSANSKA KRUPA
OSTALE ZGRADE 02-M2/13 -242-B-181-180
03/11/14
B
Nestambeni
Postojeći
ZAH D.O.O. BOSANSKA KRUPA
POSLOVNA ZONA ,,PILANA" , BOSANSKA KRUPA
OSTALE ZGRADE 02-M2/13 -242-B-182-181
03/11/14
B
Stambeni
Postojeći
REKIC /MUHAREM/ REMZIJA
NASELJE VRSTA BB , BIHAC
02-M2/13 -242-C-183-182
06/11/14
C
Stambeni
Postojeći
REKIC /MUHAREM/ REMZIJA
NASELJE VRSTA , BIHAC
02-M2/13 -242-B-184-183
06/11/14
B
Stambeni
Postojeći
HALILOVIC /ŠABAN/ HAŠIM
JEZERSKI , BOSANSKA KRUPA
02-M2/13 -242-C-185-184
10/11/14
C
Stambeni
Novi
KUBURAŠ /VAHID/ RAŠID
MUHICI 117 , SANSKI MOST
02-M2/13 -242-B-186-185
12/11/14
B
Stambeni
Postojeći
KARABEGOVIC /AHMET/ SAFET
DOBRIH BOŠNJANA 40 , BIHAC
02-M2/13 -242-D-187-186
14/11/14
D
Nestambeni
Novi
RENI INŽINJERING BH D.O.O.
POSLOVNA ZONA ,,PILANA" , BOSANSKA KRUPA
OSTALE ZGRADE 02-M2/13 -242-B-188-187
24/11/14
B
Nestambeni
Novi
,,BINGO" EXPORT-IMPORT D.O.O. TUZLA
NASELJE CUPRIJA , CAZIN
ZGRADE ZA TRGOVINE NA VELIKO 02-M2/13 -242-B-189-188
24/11/14
B
Nestambeni
Novi
DEDIC SENAD
NASELJE RIPAC , BIHAC
OSTALE ZGRADE 02-M2/13 -242-D-190-189
28/11/14
D
Stambeni
Postojeći
HARBAŠ /IBRAHIM/ EMSAD
IRFANA LJUBIJANKICA 125 , BIHAC
02-M2/13 -242-B-191-190
28/11/14
B
Stambeni
Postojeći
HARCEVIC SABAHETA
RADOSLAVA LOPAŠICA BB , BIHAC
02-M2/13 -242-B-192-191
08/09/14
B
Nestambeni
Novi
PARTNER-COMMERC D.O.O. BOSANSKA OTOKA
LJUSINA BB , BOSANSKA KRUPA
OSTALE ZGRADE 02-M2/13 -242-D-193-192
10/10/14
D
Stambeni
Novi
DUNIC OSMO
JEZERNICE BB , SANSKI MOST
02-M2/13 -242-C-194-193
17/07/14
C
Stambeni
Postojeći
VRAŽALICA ZIJAD
MEHMEDA HEVAIJE USKUFIJE , BIHAC
02-M2/13 -242-C-195-194
09/10/14
C
Stambeni
Novi
ŠEKIC /RASIM/ENES
VAHIDBEGOVA 27 , BIHAC
02-M2/13 -242-C-196-195
02/07/14
C
Stambeni
Postojeći
VUKOVIC KATA
GRABEŠKA BB , BIHAC
02-M2/13 -242-F-197-196
19/09/14
F
Stambeni
Postojeći
BEGANOVIC /ENESA/ EDIS
MALA LISA BB , CAZIN
02-M2/13 -242-C-198-197
09/09/14
C
Stambeni
Postojeći
MENKOVIC RAMO I NEDŽAD
CEHICA KANAL BB , BIHAC
02-M2/13 -242-C-199-198
11/09/14
C
Stambeni
Postojeći
COLAK NAZIF
NASELJE POLJAK , SANSKI MOST
02-M2/13 -242-C-200-199
30/09/14
C
Stambeni
Novi
SEFEROVIC RUFAD
PRIJEDORSKA BB , SANSKI MOST
02-M2/13 -242-A-201-200
03/10/14
A
Nestambeni
Novi
API-MED D.O.O.
TOMINA , SANSKI MOST
OSTALE ZGRADE 02-M2/13 -242-B-202-201
03/10/14
B
Stambeni
Novi
SMOLKA NAÐEFIJA
VAHIDBEGOVA BB , SANSKI MOST
02-M2/13 -242-B-203-202
10/10/14
B
Stambeni
Novi
DŽINIC /MUSTAFA/ NISVET
TRŽAC , CAZIN
02-M2/13 -242-B-204-203
10/10/14
B
Stambeni
Postojeći
BOSNIC NEDŽAD
IRFANA LJUBIJANKICA BB , BIHAC
02-M2/13 -242-E-205-204
04/07/14
E
Nestambeni
Novi
MUSLIC /MUJAGA/ CAMIL
DUBOVSKO BB , BIHAC
OSTALE ZGRADE 02-M2/13 -242-B-206-205
05/08/14
B
Stambeni
Postojeći
BRKIC /ÐULAGA/ FADIL
MALI LUG BB , BIHAC
02-M2/13 -242-C-207-206
24/09/14
C
Stambeni
Novi
OSMICEVIC /MEHMEDA/ FADILA
SREBRENICKA BB , BIHAC
02-M2/13 -242-D-208-207
31/07/14
D
Nestambeni
Novi
PAŠIC NASUF
KRKOJEVCI , SANSKI MOST
OSTALE ZGRADE 02-M2/13 -242-C-209-208
22/07/14
C
Stambeni
Novi
ABDIC /ESAD/ ADIS
LUBARDA BB , BUŽIM
02-M2/13 -242-B-210-209
01/07/14
B
Stambeni
Novi
ŠAHINOVIC /HASAN/ NERMIN
ZARADOSTOVO BB , BUŽIM
02-M2/13 -242-B-211-210
01/08/14
B
Nestambeni
Novi
KAFFERS-CENTAR D.O.O.
KRASULJE BB , KLJUC
ZGRADE ZA TRGOVINE NA VELIKO 02-M2/13 -242-C-212-211
22/07/14
C
Stambeni
Postojeći
BURZIC NAMIRA
511 SBBR BB , BOSANSKA KRUPA
02-M2/13 -242-C-213-212
15/07/14
C
Stambeni
Postojeći
MERDANOVIC MEHMED
HRUSTOVO , SANSKI MOST
02-M2/13 -242-G-214-213
30/09/14
G
Nestambeni
Novi
SALKIC /HASANA/ IZET
CAVA BB , BUŽIM
OSTALE ZGRADE 02-M2/13 -242-D-215-214
18/07/14
D
Nestambeni
Novi
SEFEROVIC RUFAD
PRIJEDORSKA BB , SANSKI MOST
OSTALE ZGRADE 02-M2/13 -242-D-216-215
03/10/14
D
Nestambeni
Postojeći
JONUZI ISAK
HASANA KJAFIJE PRUŠCAKA BB , BIHAC
OSTALE ZGRADE 02-M2/13 -242-F-217-216
14/07/14
F
Stambeni
Postojeći

NASELJE HRUSTOVO , SANSKI MOST
02-M2/13 -242-G-218-217
30/09/14
G
Stambeni
Postojeći
MEŠIC HALID
BOSANSKIH GAZIJA 14 , BIHAC
02-M2/13 -242-D-219-218
10/10/14
D
Stambeni
Postojeći
JAKUPOVIC /FEHIMA/ ESAD
ALAGICA POLJE BB , SANSKI MOST
02-M2/13 -242-B-220-219
29/11/14
B
Stambeni
Postojeći
KALJKOVIC /HASAN/ MIRSAD
STIJENA , CAZIN
02-M2/13 -242-C-221-220
01/12/14
C
Nestambeni
Novi
CETIC /ADEM/ ZLATAN
IRFANA LJUBIJANKICA 125 , BIHAC
OSTALE ZGRADE 02-M2/13 -242-B-222-221
03/12/14
B
Nestambeni
Postojeći

LOJICKA BB,MALA LISA , CAZIN
OSTALE ZGRADE 02-M2/13 -242-C-223-222
04/12/14
C
Nestambeni
Postojeći
ORTHO MEDICO D.O.O.
LOJICKA BB,MALA LISA , CAZIN
OSTALE ZGRADE 02-M2/13 -242-A-224-223
04/12/14
A
Nestambeni
Novi
GAT D.O.O.
ŠEJKOVACA BB , SANSKI MOST
OSTALE ZGRADE 02-M2/13 -242-B-225-224
08/12/24
B
Stambeni
Postojeći
ŠABIC /HAZIM/ KJAZIM
NASELJE POLJAK , SANSKI MOST
02-M2/13 -242-E-226-225
08/12/14
E
Nestambeni
Novi
SILIC /KARALIJE/ KASIM
GLOGOVAC , CAZIN
OSTALE ZGRADE 02-M2/13 -242-D-227-226
12/12/14
D
Stambeni
Novi
GRAD BIHAC
NASELJE RUŽICA , BIHAC
02-M2/13 -242-B-228-227
12/12/14
B
Nestambeni
Novi
UNICREDIT LEASING D.O.O.
KOLODVORSKA BB , BOSANSKA KRUPA
OSTALE ZGRADE 02-M2/13 -242-B-229-228
17/12/14
B
Stambeni
Postojeći
MULABECIREVIC ADNAN
PRILAZ ULICI KRIŽ , BIHAC
02-M2/13 -242-B-230-229
26/12/14
B
Nestambeni
Novi
D.O.O. ,,FIS" VITEZ
SREBRENICKOG GENOCIDA BB , BIHAC
OSTALE ZGRADE 02-M2/13 -242-B-231-230
22/12/14
B
Nestambeni
Novi
MINISTARSTVO VANJSKE TRGOVINE I EKONOMSKIH ODNOSA
GRANICNI PRIJELAZ IZACIC , BIHAC
OSTALE ZGRADE 02-M2/13 -242-B-232-231
15/12/14
B
Nestambeni
Novi
BYTYQI AVDI
HASANA KJAFIJE PRUŠCAKA BB , BIHAC
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRA 02-M2/13 -242-D-233-232
18/12/14
D
Stambeni
Postojeći
PUŠKAR MUJO,CATAKOVIC KADA
NASELJE MUJAGICI,BOSANSKA OTOKA , BOSANSKA KRUPA
02-M2/13 -242-D-234-233
23/12/14
D
Stambeni
Postojeći
KAJTEZOVIC /KEMAL/ BEKIR
NASELJE LJUSINA , BOSANSKA KRUPA
02-M2/13 -242-C-235-234
24/12/14
C
Nestambeni
Novi
KUKAVICA /JUSUF/ MUHAREM
NASELJE MAHALA , SANSKI MOST
OSTALE ZGRADE 02-M2/13 -242-B-236-235
24/12/14
B
Nestambeni
Novi
BERLINA D.O.O.
PLJEŠEVICKA BB , BIHAC
OSTALE ZGRADE 02-M2/13 -242-B-237-236
25/12/14
B
Stambeni
Postojeći
PAJAZETOVIC /HUSEIN/ ASKO
ÐURE PUCARA STAROG , VELIKA KLADUŠA
02-M2/13 -242-B-238-237
25/12/14
B
Nestambeni
Postojeći
PAJAZETOVIC /HUSEIN/ ASKO
ÐURE PUCARA STAROG , VELIKA KLADUŠA
OSTALE ZGRADE 02-M2/13 -242-B-239-238
25/12/14
B
Nestambeni
Postojeći
KARAJIC /ŠERIF/ ŠERIF
PRVE MUSLIMANSKE BRIGADE 179 , VELIKA KLADUŠA
OSTALE ZGRADE 02-M2/13 -242-C-240-239
25/12/14
C
Stambeni
Novi
CRNOVIC EKREM I SADETA
NASELJE MANDA,BOS.OTOKA , BOSANSKA KRUPA
02-M2/13 -242-B-241-240
26/12/14
B
Nestambeni
Novi
ALIBABIC /SMAIL/ ZARIF
VASIF BEGA BIŠCEVICA , BIHAC
OSTALE ZGRADE 02-M2/13 -242-B-242-241
29/12/14
B
Stambeni
Novi
ALIBABIC /SMAIL/ ZARIF
VASIF BEGA BIŠCEVICA , BIHAC
02-M2/13 -242-B-243-242
29/12/14
B
Stambeni
Postojeći
COLIC /PETAR/ IVICA
SPLITSKA 1 , BIHAC
02-M2/13 -242-B-244-243
31/12/14
B
Nestambeni
Novi
BBM D.O.O. SARAJEVO
HASANA KIKICA 3 , SARAJEVO
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRA EE -169-A-245-244
25/02/15
A
Nestambeni
Postojeći
HALKO D.O.O. CAZIN
MIHALJEVAC BB,KLICICI , CAZIN
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRA 02-M2/11 -155-B-246-245
22/09/14
B
Nestambeni
Novi
AS-INTERIJER D.O.O. BIHAC
KAMENICE BB , BIHAC
OSTALE ZGRADE 02-M2/11 -155-C-247-246
07/11/14
C
Nestambeni
Postojeći
GRANDEX D.O.O. MOSTAR
ALEKSE ŠANTICA BB , MOSTAR
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRA 02-M2/11 -155-C-248-247
25/11/14
C
Nestambeni
Postojeći
JU DOM ZDRAVLJA VAREŠ
ZVIJEZDA 18 , VAREŠ
BOLNICE-AMBULANTE-DOMOVI ZDRA 01-M2/13 -142-D-249-248
13/03/15
D
Nestambeni
Novi
BUTMIR D.O.O. SARAJEVO
ZMAJA OD BOSNE BB , SARAJEVO
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRA 01-M2/13 -142-B-250-249
20/01/15
B
Stambeni
Novi
IMAMOVIC /AZIM/ CAZIM
NASELJE VRHPOLJE , SANSKI MOST
02-M2/13 -242-D-251-250
07/01/15
D
Stambeni
Postojeći
VARDIC /ALE/ ESAD
MUHAMEDA HADŽIJAHICA , BIHAC
02-M2/13 -242-C-252-251
14/01/15
C
Nestambeni
Novi
MODUL GRADNJA D.O.O.
INDUSTRIJSKA ZONA BB , SANSKI MOST
INDUSTRIJSKE ZGRADE 02-M2/13 -242-B-253-252
15/01/15
B
Stambeni
Postojeći
MUMINOVIC /ESAD/ VENERA
IRFANA LJUBIJANKICA 196 , BIHAC
02-M2/13 -242-D-254-253
15/01/15
D
Nestambeni
Postojeći
PORIC /HASANA/ REZIJA
GENERALA IZETA NANICA 51 , BUŽIM
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRA 02-M2/13 -242-A-255-254
16/01/15
A
Stambeni
Postojeći
PORIC /HASANA/ REZIJA
GENERALA IZETA NANICA 51 , BUŽIM
02-M2/13 -242-C-256-255
16/01/15
C
Nestambeni
Postojeći
,,FARMACIJA 2011" D.O.O. BIHAC
PLJEŠEVICKA , BIHAC
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRA 02-M2/13 -242-B-257-256
17/01/15
B
Nestambeni
Postojeći
GROŠIC ŠEFIKA
CARŠIJA BB , BOSANSKA OTOKA
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRA 02-M2/13 -242-C-258-257
27/01/15
C
Stambeni
Postojeći
KARAJKOVIC /HUSE/ ENES
DONJI KAMENGRAD , SANSKI MOST
02-M2/13 -242-B-259-258
29/01/15
B
Nestambeni
Novi
,,HF COMMERC" D.O.O. BIHAC
MUHSINA RIZVICA BB , BIHAC
ZGRADE ZA TRGOVINE NA VELIKO 02-M2/13 -242-B-260-259
29/01/15
B
Stambeni
Novi
HUSKIC /ENES/ OSMAN
NASELJE CERAVCI , BIHAC
02-M2/13 -242-B-261-260
04/02/15
B
Nestambeni
Novi
HUSKIC /ENES/ OSMAN
NASELJE CERAVCI , BIHAC
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRA 02-M2/13 -242-C-262-261
04/02/15
C
Nestambeni
Postojeći
,,COVIC-BENZ" D.O.O. CAZIN
MUHSINA RIZVICA BB , BIHAC
OSTALE ZGRADE 02-M2/13 -242-C-263-262
06/02/15
C
Stambeni
Postojeći
BAŠIC /SELIM/ ESAD
ŠUMATAC 181,NASELJE ŠUMATAC , VELIKA KLADUŠA
02-M2/13 -242-C-264-263
14/02/15
C
Stambeni
Postojeći
CEHIC /ADEM/ IDRIZ
MUHAMEDA NERKESIJE , BIHAC
02-M2/13 -242-E-265-264
06/02/15
E
Stambeni
Postojeći
CEHIC /ADEM/ IDRIZ
MUHAMEDA NERKESIJE , BIHAC
02-M2/13 -242-D-266-265
06/02/15
D
Nestambeni
Postojeći
NUHOVIC /ADEM/ ISMET
INDIRE PJANIC BB , CAZIN
BOLNICE-AMBULANTE-DOMOVI ZDRA 02-M2/13 -242-C-267-266
16/02/15
C
Nestambeni
Novi
J.U. ,,II SREDNJA ŠKOLA" CAZIN
CUPRIJA,CAZIN , CAZIN
ŠKOLE, FAKULTETI, NAUKA 02-M2/13 -242-B-268-267
19/02/15
B
Stambeni
Postojeći
HODŽIC MIRSAD
NASELJE TOMINA , SANSKI MOST
02-M2/13 -242-B-269-268
19/02/15
B
Nestambeni
Postojeći
LATIC /HASAN/ FIKRET
1.MUSLIMANSKE BRIGADE , VELIKA KLADUŠA
ZGRADE ZA TRGOVINE NA VELIKO 02-M2/13 -242-B-270-269
20/02/15
B
Stambeni
Postojeći
ZAMETICA MUHAMED I ADELHAIDE
DŽEMALA BIJEDICA BB , BIHAC
02-M2/13 -242-C-271-270
25/02/15
C
Stambeni
Postojeći
OMERADŽIC /MUHAMED/ HALIL
BREKOVICA,ZABUKOVAC 45 , BIHAC
02-M2/13 -242-D-272-271
27/02/15
D
Nestambeni
Postojeći
OMERADŽIC /MUHAMED/ HALIL
BREKOVICA,ZABUKOVAC 45 , BIHAC
OSTALE ZGRADE 02-M2/13 -242-D-273-272
26/02/15
D
Stambeni
Postojeći
CEHIC /ADEM/ IDRIZ
MUHAMEDA NERKESIJE , BIHAC
02-M2/13 -242-E-274-273
04/03/15
E
Nestambeni
Postojeći
,,INFOKOMERC" D.O.O. BIHAC
BIHACKIH BRANILACA BB , BIHAC
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRA 02-M2/13 -242-A-275-274
03/03/15
A
Stambeni
Postojeći
DULIC IZET
SRBLJANI , BIHAC
02-M2/13 -242-C-276-275
06/03/15
C
Stambeni
Postojeći
DULIC IZET
SRBLJANI,BIHAC , BIHAC
02-M2/13 -242-D-277-276
06/03/15
D
Stambeni
Postojeći
HODŽIC RAZIM
JEZERSKI , BOSANSKA KRUPA
02-M2/13 -242-B-278-277
09/03/15
B
Stambeni
Postojeći
HODŽIC RAZIM
JEZERSKI,OPCINA BOS.KRUPA , BOSANSKA KRUPA
02-M2/13 -242-C-279-278
09/03/15
C
Stambeni
Postojeći
SEDIC ESAD
BRANILACA GRADA BB , BOSANSKA KRUPA
02-M2/13 -242-B-280-279
10/03/15
B
Stambeni
Novi
DELIC-IBUKIC IRFAN
HARMANSKA 21 , BIHAC
02-M2/13 -242-B-281-280
13/03/15
B
Nestambeni
Novi
DELIC-IBUKIC IRFAN
HARMANSKA 21 , BIHAC
OSTALE ZGRADE 02-M2/13 -242-B-282-281
13/03/15
B
Stambeni
Postojeći
SALIHOVIC /SULEJMAN/ MIRSAD
NASELJE PAPARI , BIHAC
02-M2/13 -242-C-283-282
18/03/15
C
Nestambeni
Postojeći
SALIHOVIC /SULEJMAN/ MIRSAD
NASELJE MUSLICI , BIHAC
OSTALE ZGRADE 02-M2/13 -242-D-284-283
18/03/15
D
Nestambeni
Novi
,,BINGO" D.O.O. EXPORT-IMPORT TUZLA
NASELJE RASADNIK , GORAŽDE
ZGRADE ZA TRGOVINE NA VELIKO 02-M2/13 -242-A-285-284
16/03/15
A
Stambeni
Postojeći
JELIC /TOME/ IVICA
MUSTAFE OMEROVICA,NASELJE LUKE , BIHAC
02-M2/13 -242-E-286-285
17/03/15
E
Stambeni
Novi
MS&VOOD D.O.O. SARAJEVO
DŽEMALA BIJEDICA 160C, , SARAJEVO
01-M2/13 -142-A-287-286
16/04/15
A
Stambeni
Postojeći
ODBOR ETAŽNIH VLASNIKA,TEŠANJ
TRG ALIJE IZETBEGOVICA BB , TEŠANJ
01-M2/13 -142-A-288-287
21/04/15
A
Nestambeni
Postojeći
JU DJECIJI VRTIC NOVI TRAVNIK
STJEPANA TOMAŠEVICA BB , NOVI TRAVNIK
VRTIC 01-M2/13 -142-G-289-288
21/04/15
G
Stambeni
Postojeći
MAHMUTOVIC /SULEJMAN/ SELIM
JAPODSKIH KONJANIKA 36 , BIHAC
02-M2/13 -242-B-290-289
19/03/15
B
Stambeni
Novi
CATIC /ABID/ REDŽEP
KRKOJEVCI , SANSKI MOST
02-M2/13 -242-B-291-290
20/03/15
B
Stambeni
Novi
KADIRIC MUHAMED
ALAGICA POLJE , SANSKI MOST
02-M2/13 -242-B-292-291
20/03/15
B
Stambeni
Postojeći
CEHAJIC /MAHMUT/ IBRAHIM
NASELJE GOLUBIC , BIHAC
02-M2/13 -242-B-293-292
26/03/15
B
Stambeni
Postojeći
KONJEVIC /MARKO/ DRAGO
1.SATNIJE HVO , BIHAC
02-M2/13 -242-D-294-293
26/03/15
D
Nestambeni
Postojeći
CAMDŽIC /ISMET/ DERVIŠ
JABLANSKA BB , BIHAC
OSTALE ZGRADE 02-M2/13 -242-D-295-294
30/03/15
D
Stambeni
Postojeći
CAMDŽIC /ISMET/ DERVIŠ
JABLANSKA BB , BIHAC
02-M2/13 -242-C-296-295
30/03/15
C
Nestambeni
Postojeći
,,INGRA" D.O.O. BIHAC
SREBRENICKOG GENOCIDA BB , BIHAC
ZGRADE ZA TRGOVINE NA VELIKO 02-M2/13 -242-B-297-296
31/03/15
B
Stambeni
Postojeći
DIZDAREVIC /JUSUF/ FERDINA
PODZVIZD 36 , VELIKA KLADUŠA
02-M2/13 -242-B-298-297
06/04/15
B
Stambeni
Novi
DŽAFIC /ALE/ MIRSAD I DRUGI
MUHICI , SANSKI MOST
02-M2/13 -242-B-299-298
07/04/15
B
Nestambeni
Postojeći
KURBEGOVIC /IZET/ TIFKO
HUSIMOVCI , SANSKI MOST
UGOSTITELJSKI OBJEKT 02-M2/13 -242-D-300-299
08/04/15
D
Stambeni
Postojeći
MUJAGIC /MUHAREM/ HALID
KLOKOT , BIHAC
02-M2/13 -242-B-301-300
10/04/15
B
Stambeni
Novi
BAŠIC /EŠREF/ ENES
NASELJE HUSIMOVCI , SANSKI MOST
02-M2/13 -242-F-302-301
15/04/15
F
Nestambeni
Novi
BAŠIC /EŠREF/ ENES
NASELJE HUSIMOVCI , SANSKI MOST
ZGRADE ZA TRGOVINE NA VELIKO 02-M2/13 -242-D-303-302
15/04/15
D
Nestambeni
Novi
KAMBER /REFIK/ ZEKERIJA
17.VKB BB , SANSKI MOST
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRA 02-M2/13 -242-B-304-303
20/04/15
B
Stambeni
Novi
KAMBER /REFIK/ ZEKERIJA
17.VKB BB , SANSKI MOST
02-M2/13 -242-B-305-304
20/04/15
B
Nestambeni
Postojeći
SUŠIC /DEDO/ ZUHDIJA
PLJEŠEVICKA 21,KAMENICA , BIHAC
UGOSTITELJSKI OBJEKT 02-M2/13 -242-D-306-305
21/04/15
D
Stambeni
Postojeći
SUŠIC /DEDO/ ZUHDIJA
PLJEŠEVICKA 21,KAMENICA , BIHAC
02-M2/13 -242-B-307-306
21/04/15
B
Stambeni
Novi
SALAH MOHD MAJED
ALIJE ÐERZELEZA 21 , BIHAC
02-M2/13 -242-B-308-307
27/04/15
B
Nestambeni
Novi
SALAH MOHD MAJED
ALIJE ÐERZELEZA 21 , BIHAC
OSTALE ZGRADE 02-M2/13 -242-B-309-308
24/04/15
B
Nestambeni
Postojeći
VUKOVIC FUAD
NOSITELJA HRVATSKOG TROLISTA-REPUŠINE , BIHAC
ZGRADE ZA TRGOVINE NA VELIKO 02-M2/13 -242-G-310-309
28/04/15
G
Stambeni
Novi
SELIMOVIC /MUJAGE/ ERNEST
NASELJE SELIMOVICI-TRŽAC , CAZIN
02-M2/13 -242-B-311-310
05/05/15
B
Stambeni
Novi
KERIC /EŠREFA/ EŠEFA
ŽELJEZNICKA BB , SANSKI MOST
02-M2/13 -242-B-312-311
05/05/15
B
Nestambeni
Postojeći
RIZVAN /HILMIJE/ ELVEDIN
BIJELO BRDO PRITOKA , BIHAC
UGOSTITELJSKI OBJEKT 02-M2/13 -242-B-313-312
11/05/15
B
Stambeni
Postojeći
ZIRIC FIKRETA,ORNELLA I ZLATAN
HAMDIJE CEMERLICA U NASELJU OZIMICE 1 , BIHAC
02-M2/13 -242-D-314-313
12/05/15
D
Stambeni
Postojeći
PAJAZETOVIC /ALE/ MUHAMED
GOLUBIC , BIHAC
02-M2/13 -242-B-315-314
15/05/15
B
Nestambeni
Postojeći
JURIC /MATE/ MARKO
IVANA FRANE JUKICA BB , BIHAC
ZGRADE ZA TRGOVINE NA VELIKO 02-M2/13 -242-F-316-315
20/05/15
F
Nestambeni
Novi
NADAREVIC SAFET
SAFVETA-BEGA BAŠAGICA , BIHAC
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRA 02-M2/13 -242-B-317-316
22/05/15
B
Nestambeni
Postojeći
PIRNAR D.O.O.
KOLUNIC , BOSANSKI PETROVAC
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRA 02-M2/13 -242-A-318-317
25/05/15
A
Stambeni
Novi
ERG-INŽENJERING D.O.O.
BULEVAR VII KORPUSA BB , SANSKI MOST
02-M2/13 -242-A-319-318
28/05/15
A
Nestambeni
Novi
ERG-INŽINJERING D.O.O.
BULEVAR VII KORPUSA BB , SANSKI MOST
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRA 02-M2/13 -242-B-320-319
28/05/15
B
Stambeni
Postojeći
ÐULIC /NURIJE/ NIHAD
ZARADOSTOVO BB , BUŽIM
02-M2/13 -242-C-321-320
28/05/15
C
Stambeni
Novi
KIŠMETOVIC /OSMAN/ EDIN
NASELJE KONJODOR , BUŽIM
02-M2/13 -242-B-322-321
01/06/15
B
Stambeni
Novi
OKIC /RAMIZ/ EMSUD
NASELJE KRKOJEVCI , SANSKI MOST
02-M2/13 -242-B-323-322
01/06/15
B
Stambeni
Novi
MESIMOVIC /MUJE/ KASIM
NASELJE JEZERSKI , BOSANSKA KRUPA
02-M2/13 -242-C-324-323
10/03/15
C
Stambeni
Postojeći
MESIC /JUSO/ SADETA
BIHACKA BB , BOSANSKA KRUPA
02-M2/13 -242-B-325-324
15/06/15
B
Stambeni
Postojeći
CAVKIC /ABDULAH/ EKREM
BECIRA ISLAMOVICA BB , BIHAC
02-M2/13 -242-C-326-325
17/06/15
C
Stambeni
Novi
SULEJMANOVIC /MEHO/ RAZIJA
NASELJE GNJILAVAC , CAZIN
BOLNICE-AMBULANTE-DOMOVI ZDRA 02-M2/13 -242-B-327-326
18/06/15
B
Stambeni
Postojeći
HADŽIC /ALIJA/ FIKRET
NASELJE BREKOVICA , BIHAC
02-M2/13 -242-B-328-327
22/06/15
B
Nestambeni
Postojeći
CAVKIC /ABDULAH/ EKREM
BECIRA ISLAMOVICA BB , BIHAC
BOLNICE-AMBULANTE-DOMOVI ZDRA 02-M2/13 -242-E-329-328
17/06/15
E
Stambeni
Novi
SMLATIC /HAŠIM/ SEAD
NASELJE G.LUCKE , CAZIN
02-M2/13 -242-B-330-329
19/06/15
B
Nestambeni
Postojeći
PROŠIC HUSEIN
OSTROŽAC , CAZIN
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRA 02-M2/13 -242-B-331-330
24/06/15
B
Stambeni
Postojeći
BAJRIC /RAMO/ SALKO
RIBIC-NOVO NASELJE , BIHAC
02-M2/13 -242-B-332-331
25/06/15
B
Nestambeni
Novi
BEYMEN BH COMPANY D.O.O. SARAJEVO
BAZERDŽANI , SARAJEVO
HOTELI-MOTELI 01/11 -150-A-333-441
04/06/16
A
Nestambeni
Postojeći
OPCINA JABLANICA
KOMUNE VEJLE BB , SARAJEVO
OSTALE ZGRADE 01-M2/11 -218-B-334-336
07/10/15
B
Nestambeni
Postojeći
OPCINA JABLANICA
KOMUNE VEJLE 28 , JABLANICA
OSTALE ZGRADE 01-M2/11 -218-B-335-337
07/10/15
B
Stambeni
Novi
HARIS SALTAGA
HRENOVICA BB , PALE-PRACA
01-M2/11 -218-A-336-338
10/09/15
A
Stambeni
Novi
,,LAKE" D.O.O.SARAJEVO
SKENDERPAPŠINA 31 , SARAJEVO
01-M2/11 -218-A-337-339
14/01/15
A
Nestambeni
Postojeći
OPCINA ILIDŽA
BUTMIRSKA CESTA 12 , ILIDŽA
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRA 01-M2/11 -218-B-338-340
16/12/14
B
Nestambeni
Novi
ANS DRIVE D.O.O.SARAJEVO
MALTA-NOVO SARAJEVO , SARAJEVO
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRA 01-M2/11 -218-B-339-341
07/11/14
B
Stambeni
Novi
ANS DRIVE D.O.O.SARAJEVO
MALTA-NOVO SARAJEVO , SARAJEVO
01-M2/11 -218-A-340-342
07/11/14
A
Nestambeni
Novi
JP AUTOCESTE FBIH
LEPENICA BB , SARAJEVO
ZGRADE ZA TRANSPORT I KOMUNIK 01-M2/11 -218-B-341-343
07/10/14
B
Nestambeni
Novi
JP AUTOCESTE FBiH
VLAKOVO BB , SARAJEVO
ZGRADE ZA TRANSPORT I KOMUNIK 01-M2/11 -218-B-342-344
07/10/14
B
Nestambeni
Novi
JP AUTOCESTE FBIH
TARCIN BB , SARAJEVO
ZGRADE ZA TRANSPORT I KOMUNIK 01-M2/11 -218-B-343-345
07/10/14
B
Nestambeni
Postojeći
OPCINA ILIDŽA
ŠKOLSKA 1 , SARAJEVO
ŠKOLE, FAKULTETI, NAUKA 01-M2/11 -218-E-344-346
26/08/14
E
Nestambeni
Novi
JP AUTOCESTE FBIH
DRIVUŠA BB , DRIVUŠA-ZENICA
ZGRADE ZA TRANSPORT I KOMUNIK 01-M2/11 -218-A-345-347
21/08/14
A
Nestambeni
Novi
JP AUTOCESTE FBIH
DRIVUŠA BB , DRIVUŠA-ZENICA
ZGRADE ZA TRANSPORT I KOMUNIK 01-M2/11 -218-A-346-348
21/08/14
A
Nestambeni
Novi
JP AUTOCESTE FBIH
BIJACA BB , LJUBUŠKI
ZGRADE ZA TRANSPORT I KOMUNIK 01-M2/11 -218-A-347-349
18/08/14
A
Nestambeni
Postojeći
RASIM BAJROVIC
KUNDURDŽILUK BB , SARAJEVO
OSTALE ZGRADE 01-M2/11 -218-B-348-350
24/07/14
B
Nestambeni
Postojeći
OPCINA ZAVIDOVICI
MEHMED -PAŠE SOKOLOVICA 8 , ZAVIDOVICI
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRA 01-M2/11 -218-C-349-351
25/07/14
C
Nestambeni
Novi
DENARO D.O.O. BIHAC
BANJALUCKA BB , BIHAC
OSTALE ZGRADE 01-M2/11 -218-B-350-352
23/07/01
B
Nestambeni
Postojeći
OPCINA NOVI GRAD/O.Š.,,CAMIL SIJARIC"
BRACE MULICA 16 , MAGLAJ
ŠKOLE, FAKULTETI, NAUKA 01-M2/11 -218-D-351-353
22/04/14
D
Nestambeni
Postojeći
OPCINA TEOCAK/OPCINA I POLICIJA
CENTAR BB , TEOCAK
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRA 01-M2/11 -218-D-352-354
26/03/14
D
Nestambeni
Postojeći
OPCINA ŽIVINICE/ SPORTSKA DVORANA
ALIJE IZETBEGOVICA 44 , ŽIVINICE
SPORTSKE DVORANE 01-M2/11 -218-F-353-355
26/03/14
F
Nestambeni
Postojeći
OPCINA SREBRENIK/ SPORTSKO-REKREATIVNI CENTAR
VAROŠKIH POLJA BB , SREBRENIK
SPORTSKE DVORANE 01-M2/11 -218-F-354-356
26/03/14
F
Stambeni
Novi
BUTMIR D.O.O. SARAJEVO
ZMAJA OD BOSNE BB , SARAJEVO
01-M2/11 -218-A-355-357
25/03/14
A
Nestambeni
Postojeći
LUNA D.O.O. DOBOJ - JUG
POLJICE BB , MAGLAJ
HOTELI-MOTELI 01-M2/11 -218-B-356-358
18/12/13
B
Stambeni
Postojeći
KUCNI SAVJET
KRNDIJA BB , TEŠANJ
01-M2/11 -218-C-357-359
03/12/13
C
Stambeni
Postojeći
DEDIC RIZAH
TUJLICI BB , VISOKO
01-M2/11 -218-C-358-360
29/11/13
C
Nestambeni
Postojeći
BTS D.O.O. VISOKO
BAKRACEVA 1 , VISOKO
OSTALE ZGRADE 01-M2/11 -218-C-359-361
27/11/13
C
Stambeni
Postojeći
ALMIR BITIC
BUZIC MAHALA 13 , VISOKO
01-M2/11 -218-B-360-362
22/11/13
B
Stambeni
Postojeći
EKREM ÐIKIC
BUZIC MAHALA 17 , VISOKO
01-M2/11 -218-B-361-363
22/11/13
B
Nestambeni
Postojeći
DOKSO D.O.O. VISOKO
GOLO BRDO BB , VISOKO
OSTALE ZGRADE 01-M2/11 -218-B-362-364
15/11/13
B
Stambeni
Postojeći
EJUB DURMIC
GORNJEZENICKA 13 , ZENICA
01-M2/11 -218-B-363-365
15/11/13
B
Nestambeni
Postojeći
JUB D.O.O. SARAJEVO,BIH
VLAKOVO 1J , SARAJEVO
OSTALE ZGRADE 01-M2/11 -218-A-364-366
22/11/13
A
Nestambeni
Postojeći
OPCINA ODŽAK
TITOVA BB , ODŽAK
ŠKOLE, FAKULTETI, NAUKA 01-M2/11 -218-B-365-367
28/10/13
B
Nestambeni
Postojeći
OPCINA GRACANICA
MEJDAN DŽEDID SOKAK 8 , GRACANICA
VRTIC 01-M2/11 -218-B-366-368
28/10/13
B
Nestambeni
Postojeći
CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE
MARŠALA TITA 25 , SARAJEVO
OSTALE ZGRADE 01-M2/13 -142-B-367-369
02/11/15
B
Nestambeni
Novi
OPCINA VISOKO
PRIJEKO BB , VISOKO
ZGRADE ZA KULT. I UMJET. 01-M2/13 -142-B-368-370
28/11/14
B
Nestambeni
Novi
MEDŽLIS ISLAMSKE ZAJEDNICE LIVNO
MARKA MARULICA BB , LIVNO
OSTALE ZGRADE 01-M2/13 -142-A-369-371
17/10/14
A
Nestambeni
Novi
MEDŽLIS ISLAMSKE ZAJEDNICE LIVNO
MARKA MARULICA BB , LIVNO
OSTALE ZGRADE 01-M2/13 -142-A-370-372
17/10/14
A
Nestambeni
Novi
MEDŽLIS ISLAMSKE ZAJEDNICE LIVNO
MARKA MARULICA BB , LIVNO
OSTALE ZGRADE 01-M2/13 -142-A-371-373
17/10/14
A
Stambeni
Novi
EMIRAN D.O.O. SARAJEVO
ALEJA BOSNE SREBRENE BB , SARAJEVO
01-M2/13 -142-A-372-374
18/09/14
A
Nestambeni
Novi
BUTMIR D.O.O. SARAJEVO
ZMAJA OD BOSNE BB , SARAJEVO
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRA 01-M2/13 -142-A-373-375
08/08/14
A
Nestambeni
Postojeći
MZ VIDOVICE/OPCINA ORAŠJE
JOSIPA BANA JELACICA 75 , ORAŠJE
OSTALE ZGRADE 01-M2/13 -142-G-374-376
05/08/14
G
Nestambeni
Postojeći
ZE-DO KANTON / OŠ,,21.mart"(OBJEKAT BIBLIOTEKE)
TRG 21.MARTA 12 , DOBOJ-JUG/MATUZICI
MUZEJI I BIBLIOTEKE 01-M2/13 -142-G-375-377
20/07/14
G
Nestambeni
Postojeći
ZE-DO KANTON / OŠ ,,21.MART" (NOVI ŠKOLSKI OBJEKAT)
TRG 21.MARTA 12 , DOBOJ-JUG/MATUZICI
ŠKOLE, FAKULTETI, NAUKA 01-M2/13 -142-A-376-378
20/07/14
A
Nestambeni
Postojeći
ZE-DO KANTON / OŠ,,21.MART"(STARI ŠKOLSKI OBJEKAT)
TRG 21.MARTA 12 , DOBOJ-JUG/MATUZICI
ŠKOLE, FAKULTETI, NAUKA 01-M2/13 -142-D-377-379
20/07/14
D
Nestambeni
Postojeći
ZE-DO KANTON / OŠ ,,KULIN BAN"
GORNJE ROSULJE 1 , VISOKO
ŠKOLE, FAKULTETI, NAUKA 01-M2/13 -142-C-378-380
20/07/14
C
Nestambeni
Postojeći
ZE-DO KANTON / oš ,,IVAN FRA FRANO JUKIC"
SIVŠA , USORA
ŠKOLE, FAKULTETI, NAUKA 01-M2/13 -142-F-379-381
15/07/14
F
Nestambeni
Postojeći
ZE -DO KANTON / MSŠ ,,STJEPANA RADICA"
ŽABLJAK , USORA
ŠKOLE, FAKULTETI, NAUKA 01-M2/13 -142-A-380-382
15/07/14
A
Nestambeni
Postojeći
TUZLANSKI KANTON / O.Š.,,LUKAVAC MJESTO"
TUZLANSKOG PARTIZANSKOG ODREDA BB , LUKAVAC
ŠKOLE, FAKULTETI, NAUKA 01-M2/13 -142-F-381-383
15/07/14
F
Nestambeni
Postojeći
TUZLANSKI KANTON / OŠ ,,JALA" TUZLA
MUHAREMA FIZOVICA 2 , TUZLA
ŠKOLE, FAKULTETI, NAUKA 01-M2/13 -142-D-382-384
15/07/14
D
Nestambeni
Novi
BINGO EXPORT-IMPORT D.O.O TUZLA
ŽRTAVA SREBRENICKOG GENOCIDA , BIHAC
ZGRADE ZA TRGOVINE NA VELIKO 01-M2/13 -142-B-383-385
03/07/14
B
Nestambeni
Postojeći
ZE-DO KANTON / JU ZA PREDŠ. ODGOJ I OBRAZ.ZENICA-VRTIC DUNJA
ŠKOLSKA 13 , ZENICA
VRTIC 01-M2/13 -142-E-384-386
30/06/14
E
Nestambeni
Postojeći
ZE-DO KANTON / MSŠ MAGLAJ I GIMNAZIJA EDHEM MULABDIC
ALEJA LJILJANA 50 , MAGLAJ
ŠKOLE, FAKULTETI, NAUKA 01-M2/13 -142-B-385-387
30/06/14
B
Nestambeni
Postojeći
KANTON SARAJEVO / JU OŠ ZAHID BARUCIJA
OMLADINSKA 14 , VOGOŠCA
ŠKOLE, FAKULTETI, NAUKA 01-M2/13 -142-D-386-388
30/06/14
D
Nestambeni
Postojeći
KANTON SARAJEVO / OŠ PODLUGOVI
ŽRTAVA GENOCIDA U SREBRENICI 212 , ILIJAŠ
ŠKOLE, FAKULTETI, NAUKA 01-M2/13 -142-D-387-389
30/06/14
D
Nestambeni
Postojeći
ZE-DO KANTON / JU GIMNAZIJA ,,RIZAH ODŽECKIC"
STJEPANA RADICA 43 , ZAVIDOVICI
ŠKOLE, FAKULTETI, NAUKA 01-M2/13 -142-B-388-390
30/06/14
B
Nestambeni
Postojeći
OPCINA NOVO SARAJEVO
ZMAJA OD BOSNE 55 , SARAJEVO
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRA 01-M2/13 -142-B-389-391
30/06/14
B
Nestambeni
Postojeći
KANTON SARAJEVO / OŠ ALEKSA ŠANTIC
BRANISLAVA NUŠICA 95 , SARAJEVO
ŠKOLE, FAKULTETI, NAUKA 01-M2/13 -142-C-390-392
30/06/14
C
Nestambeni
Postojeći
JZU BANJSKO-REKREATIVNI CENTAR,,AQUATERM" OLOVO
BRANILACA BB , OLOVO
OSTALE ZGRADE 01-M2/13 -142-C-391-393
23/04/14
C
Nestambeni
Novi
BN STEP D.O.O. / INTERCLIMA D.O.O./ DELING D.O.O.
SAFETA MUJICA 2 , SARAJEVO
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRA 01-M2/13 -142-B-392-394
31/03/14
B
Nestambeni
Novi
MAGROS VELETRGOVINA D.D. SARAJEVO
VRBANJA 1 , SARAJEVO
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRA 01-M2/13 -142-B-393-395
17/03/14
B
Stambeni
Postojeći
ODBOR ETAŽNIH VLASNIKA
ALIJE IZETBEGOVICA 2 , BANOVICI
01-M2/13 -142-G-394-396
09/07/15
G
Nestambeni
Novi
EMA COMPANY D.O.O.BRCKO
HASANA MERDŽANOVICA BB , VOGOŠCA
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRA 01-M2/13 -142-D-395-397
12/10/15
D
Stambeni
Postojeći
ODBOR ETAŽNIH VLASNIKA
PATRIOTSKE LIGE !" , BANOVICI
01-M2/13 -142-B-396-398
09/07/15
B
Nestambeni
Postojeći
JU DOM ZDRAVLJA NOVI TRAVNIK
RUÐERA BOŠKOVICA BB , NOVI TRAVNIK
BOLNICE-AMBULANTE-DOMOVI ZDRA 01-M2/13 -142-B-397-399
25/08/15
B
Stambeni
Postojeći
ODBOR ETAŽNIH VLASNIKA
ALIJE IZETBEGOVICA 32 , ŽIVINICE
01-M2/13 -142-B-398-400
09/07/15
B
Nestambeni
Postojeći
OPCINA NOVI TRAVNIK
KRALJA TVRTKA BB , NOVI TRAVNIK
DRŽAVNE INSTITUCIJE 01-M2/13 -142-C-399-401
07/07/15
C
Nestambeni
Postojeći
JU DOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO
TRNOVO BB , TRNOVO
BOLNICE-AMBULANTE-DOMOVI ZDRA 01-M2/13 -142-B-400-402
22/06/15
B
Nestambeni
Postojeći
JU DOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO
BOGUMILSKA 6 , ILIJAŠ
BOLNICE-AMBULANTE-DOMOVI ZDRA 01-M2/13 -142-C-401-403
22/06/15
C
Nestambeni
Postojeći
JU DOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO
ANÐELKA LAŽETICA 2 , HADŽICI
BOLNICE-AMBULANTE-DOMOVI ZDRA 01-M2/13 -142-D-402-404
22/06/15
D
Nestambeni
Postojeći
JU DOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO
IGMANSKA 52 , VOGOŠCA
BOLNICE-AMBULANTE-DOMOVI ZDRA 01-M2/13 -142-D-403-405
22/06/15
D
Nestambeni
Postojeći
JU DOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO
MUSTAFA PINTOLA 1 , SARAJEVO
BOLNICE-AMBULANTE-DOMOVI ZDRA 01-M2/13 -142-B-404-406
22/06/15
B
Nestambeni
Postojeći
JU DOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO
BIHACKA 2 , SARAJEVO
BOLNICE-AMBULANTE-DOMOVI ZDRA 01-M2/13 -142-C-405-407
22/06/15
C
Nestambeni
Postojeći
JU DOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO
BULEVAR MEŠE SELIMOVICA 2 , SARAJEVO
BOLNICE-AMBULANTE-DOMOVI ZDRA 01-M2/13 -142-B-406-408
22/06/15
B
Nestambeni
Postojeći
JU DOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO
ALAJBEGOVICA 1 , SARAJEVO
BOLNICE-AMBULANTE-DOMOVI ZDRA 01-M2/13 -142-E-407-409
22/06/15
E
Nestambeni
Postojeći
JU DOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO
VRAZOVA 11 , SARAJEVO
BOLNICE-AMBULANTE-DOMOVI ZDRA 01-M2/13 -142-B-408-410
22/06/15
B
Nestambeni
Postojeći
UNIPROMET D.O.O. SARAJEVO
MARKA MARULICA 2 , SARAJEVO
DRŽAVNE INSTITUCIJE 01-M2/13 -142-B-409-411
30/04/15
B
Stambeni
Postojeći
ODBOR ETAŽNIH VLASNIKA
TRG ALIJE IZETBEGOVICA BB , TEŠANJ
01-M2/13 -142-A-410-412
21/04/15
A
Nestambeni
Postojeći
JU DJECIJI VRTIC NOVI TRAVNIK
STJEPANA TOMAŠEVICA BB , NOVI TRAVNIK
VRTIC 01-M2/13 -142-G-411-413
21/04/15
G
Stambeni
Novi
MS&WOOD D.D. SARAJEVO
DŽEMALA BIJEDICA 160C , SARAJEVO
01-M2/13 -142-A-412-414
16/04/15
A
Nestambeni
Postojeći
JU DOM ZDRAVLJA VAREŠ
ZVIJEZDA 18 , VAREŠ
BOLNICE-AMBULANTE-DOMOVI ZDRA 01-M2/13 -142-D-413-415
13/03/15
D
Nestambeni
Novi
BUTMIR D.O.O.SARAJEVO
ZMAJA OD BOSNE BB , SARAJEVO
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRA 01-M2/13 -142-B-414-416
20/01/15
B
Stambeni
Novi
BALTA TARIK-PANORAMA SOLE D.O.O.
SKENDERPAŠINA , SARAJEVO
01/11 -150-A-415-417
12/02/15
A
Stambeni
Novi
RADELJAŠ ADMIR
KOŽETIN , FOCA-USTIKOLINA
01/11 -150-B-416-418
29/04/15
B
Nestambeni
Novi
BEYMEN BH COMPANY D.O.O. SARAJEVO
BAZERDŽANI , SARAJEVO
HOTELI 01/11 -150-A-417-419
04/06/15
A
Nestambeni
Postojeći
VLADA BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA
1.SLAVNE VIŠEGRADSKE BRIGADE , GORAŽDE
DRŽAVNE INSTITUCIJE 01/11 -150-A-418-420
08/07/15
A
Nestambeni
Novi
ROBOT GENERAL TRADING CO D.O.O.SARAJEVO
, BIHAC
ZGRADE ZA TRGOVINE NA VELIKO 01/11 -150-B-419-421
03/08/15
B
Nestambeni
Novi
DINKA PINEZIC
VALTERA PERICA 3 , SARAJEVO
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRA 01/11 -150-A-420-422
10/06/15
A
Stambeni
Novi
BOSANSKO PODRINSKI KANTON
43.DRINSKE BRIGADE , GORAŽDE
01/11 -150-B-421-423
10/09/15
B
Nestambeni
Postojeći
JU DOM ZDRAVLJA NOVI TRAVNIK
RUÐERA BOŠKOVICA BB , NOVI TRAVNIK
BOLNICE-AMBULANTE-DOMOVI ZDRA 01-M2/13 -142-B-422-424
25/08/15
B
Nestambeni
Novi
EMA COMPANY D.O.O. BRCKO
HASANA MERDŽANOVICA BB , VOGOŠCA
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRA 01-M2/13 -142-D-423-425
12/10/15
D
Nestambeni
Postojeći
JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO
ALAJBEGOVICA 1 , SARAJEVO
BOLNICE-AMBULANTE-DOMOVI ZDRA 01-M2/13 -142-E-424-426
22/06/15
E
Nestambeni
Postojeći
JU DOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO
BULEVAR MEŠE SELIMOVICA 2 , SARAJEVO
BOLNICE-AMBULANTE-DOMOVI ZDRA 01-M2/13 -142-B-425-427
22/06/15
B
Nestambeni
Postojeći
JU DOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO
BIHACKA 2 , SARAJEVO
BOLNICE-AMBULANTE-DOMOVI ZDRA 01-M2/13 -142-C-426-428
22/06/15
C
Nestambeni
Postojeći
JU DOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO
MUSTAFE PINTOLA 1 , SARAJEVO
BOLNICE-AMBULANTE-DOMOVI ZDRA 01-M2/13 -142-B-427-429
22/06/15
B
Nestambeni
Postojeći
JU DOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO
IGMANSKA 52 , VOGOŠCA
BOLNICE-AMBULANTE-DOMOVI ZDRA 01-M2/13 -142-D-428-430
22/06/15
D
Nestambeni
Postojeći
JU DOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO
ANÐELKA LAŽETICA 2 , HADŽICI
BOLNICE-AMBULANTE-DOMOVI ZDRA 01-M2/13 -142-D-429-431
22/06/15
D
Nestambeni
Postojeći
JU DOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO
BOGUMILSKA 6 , ILIJAŠ
BOLNICE-AMBULANTE-DOMOVI ZDRA 01-M2/13 -142-C-430-432
22/06/15
C
Nestambeni
Postojeći
JU DOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO
TRNOVO BB , TRNOVO
BOLNICE-AMBULANTE-DOMOVI ZDRA 01-M2/13 -142-B-431-433
22/06/15
B
Nestambeni
Postojeći
OPCINA NOVI TRAVNIK
KRALJA TVRTKA BB , NOVI TRAVNIK
DRŽAVNE INSTITUCIJE 01-M2/13 -142-C-432-434
07/07/15
C
Stambeni
Postojeći
ODBOR ETAŽNIH VLASNIKA
ALIJE IZETBEGOVICA 32 , ŽIVINICE
01-M2/13 -142-B-433-435
09/07/15
B
Stambeni
Postojeći
ODBOR ETAŽNIH VLASNIKA
ALIJE IZETBEGOVICA 2 , BANOVICI
01-M2/13 -142-G-434-436
09/07/15
G
Stambeni
Postojeći
ODBOR ETAŽNIH VLASNIKA
PATRIOTSKE LIGE 12 , BANOVICI
01-M2/13 -142-B-435-437
09/07/15
B
Nestambeni
Postojeći
JU DOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO
VRAZOVA 11 , SARAJEVO
BOLNICE-AMBULANTE-DOMOVI ZDRA 01-M2/13 -142-B-436-438
22/06/15
B
Stambeni
Novi
MS&WOOD D.D.SARAJEVO
DŽEMALA BIJEDICA 160B1 , SARAJEVO
01-M2/13 -142-A-437-439
24/11/15
A
Nestambeni
Novi
MS&WOOD D.D. SARAJEVO
DŽEMALA BIJEDICA 160B1 , SARAJEVO
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRA 01-M2/13 -142-A-438-440
24/11/15
A
Stambeni
Novi
SHAD INVEST D.O.O.SARAJEVO
NASELJE POLJINE HILLS,HOTONJ , VOGOŠCA
EE -169-A-439-443
01/12/15
A
Stambeni
Novi
JU STANOUPRAVA BIHAC
OZIMICE I , BIHAC
02-M2/11 -155-B-440-442
07/01/15
B
Stambeni
Novi
JU STANOUPRAVA BIHAC
OZIMICE I , BIHAC
02-M2/11 -155-B-441-476
07/01/15
B
Stambeni
Novi
JU STANOUPRAVA BIHAC
OZIMICE I , BIHAC
02-M2/11 -155-B-442-444
07/01/15
B
Stambeni
Novi
JU STANOUPRAVA BIHAC
OZIMICE I , BIHAC
02-M2/11 -155-B-443-445
07/01/15
B
Stambeni
Novi
JU STANOUPRAVA BIHAC
OZIMICE I , BIHAC
02-M2/11 -155-B-444-446
07/01/15
B
Nestambeni
Postojeći
MEDŽLIS ISLAMSKE ZAJEDNICE MOSTAR
FEJICEVA BB , MOSTAR
OSTALE ZGRADE UPI/03-23-2-341/14SK-244-B-445-447
14/12/15
B
Stambeni
Novi
JU STANOUPRAVA BIHAC
OZIMICE I , BIHAC
02-M2/11 -155-B-446-448
07/01/15
B
Stambeni
Novi
JU STANOUPRAVA BIHAC
OZIMICE I , BIHAC
02-M2/11 -155-B-447-449
07/01/15
B
Stambeni
Novi
JU STANOUPRAVA BIHAC
OZIMICE I , BIHAC
02-M2/11 -155-B-448-450
07/01/15
B
Stambeni
Novi
JU STANOUPRAVA BIHAC
OZIMICE I , BIHAC
02-M2/11 -155-B-449-451
07/01/15
B
Nestambeni
Novi
JU STANOUPRAVA BIHAC
OZIMICE I , BIHAC
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRA 02-M2/11 -155-B-450-452
07/01/15
B
Stambeni
Novi
JU STANOUPRAVA BIHAC
OZIMICE I , BIHAC
02-M2/11 -155-B-451-453
07/01/15
B
Stambeni
Novi
JU STANOUPRAVA BIHAC
OZIMICE I , BIHAC
02-M2/11 -155-B-452-454
07/01/15
B
Stambeni
Novi
JU STANOUPRAVA BIHAC
OZIMICE I , BIHAC
02-M2/11 -155-B-453-455
07/01/15
B
Stambeni
Novi
JU STANOUPRAVA BIHAC
OZIMICE I , BIHAC
02-M2/11 -155-B-454-456
07/01/15
B
Stambeni
Novi
JU STANOUPRAVA BIHAC
OZIMICE I , BIHAC
02-M2/11 -155-B-455-457
07/01/15
B
Nestambeni
Novi
BEN-MAL GROUP D.O.O.VELIKA KLADUŠA
GENERALA IZETA NANICA BB , BUŽIM
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRA 02-M2/11 -155-A-456-458
08/12/14
A
Nestambeni
Novi
BEN-MAL GROUP D.O.O.VELIKA KLADUŠA
GENERALA IZETA NANICA BB , BUŽIM
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRA 02-M2/11 -155-A-457-459
08/12/14
A
Nestambeni
Novi
DOMET GRUPA D.O.O.BUŽIM
GENERALA IZETA NANICA BB , BUŽIM
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRA 02-M2/11 -155-A-458-460
08/12/14
A
Stambeni
Novi
BEN-MAL GROUP D.O.O.VELIKA KLADUŠA:DOMET GRUPA D.O.O. BUŽIM
GENERALA IZETA NANICA BB , BUŽIM
02-M2/11 -155-A-459-461
08/12/14
A
Nestambeni
Postojeći
FARUK CUPINA (DIO OBJEKTA-B)
ALEKSE ŠANTICA B.B. , MOSTAR
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRA 02-M2/11 -155-C-460-462
25/11/14
C
Nestambeni
Postojeći
GRANDEX D.O.O. MOSTAR (DIO OBJEKTA-A)
ALEKSE ŠANTICA B.B. , MOSTAR
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRA 02-M2/11 -155-C-461-463
25/11/14
C
Nestambeni
Novi
AS-INTERIJER D.O.O. BIHAC
NASELJE KAMENICA , BIHAC
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRA 02-M2/11 -155-C-462-464
07/11/14
C
Nestambeni
Postojeći
HALKO D.O.O. CAZIN
MIHALJEVAC B.B. KLICICI , CAZIN
OSTALE ZGRADE 02-M2/11 -155-B-463-465
22/09/14
B
Nestambeni
Novi
HOTEL ALMIRA RESTAURANT
RADE BITANGE B.B. , MOSTAR
HOTELI-MOTELI 02-M2/11 -155-A-464-466
25/08/14
A
Nestambeni
Postojeći
LILY PPU DV VELIKA KLADUŠA
POLJANAK 26 , VELIKA KLADUŠA
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRA 02-M2/11 -155-A-465-467
27/08/14
A
Nestambeni
Postojeći
UNITED WORLD COLLEGE IN MOSTAR
TRG 1.MAJA BR.1 , MOSTAR
OSTALE ZGRADE 02-M2/11 -155-B-466-468
07/08/14
B
Nestambeni
Postojeći
FIRING D.O.O.VISOKO
CAJENGRADSKA BB , VISOKO
OSTALE ZGRADE 02-M2/11 -155-A-467-469
13/11/13
A
Stambeni
Postojeći
AZINOVIC ŽELJKO
TABHANSKA BB , VISOKO
02-M2/11 -155-A-468-470
13/11/13
A
Nestambeni
Novi
JP AUTOCESTE FBIH D.O.O. MOSTAR
KAKANJSKA PETLJA , KAKANJ
OSTALE ZGRADE 02-M2/11 -155-A-469-471
22/05/13
A
Nestambeni
Novi
JP ELEKTROPRIVREDA HZHB
GORNJA JASENICA , MOSTAR
OSTALE ZGRADE 02-M2/11 -155-A-470-472
30/04/13
A
Nestambeni
Novi
FEAL D.O.O.ŠIROKI BRIJEG
TRNSKA CESTA 146 , ŠIROKI BRIJEG
OSTALE ZGRADE 02-M2/11 -155-A-471-473
05/04/12
A
Nestambeni
Novi
JP AUTOCESTE FBIH D.O.O. MOSTAR
DONJI LUCANI , KAKANJ
OSTALE ZGRADE 02-M2/11 -155-A-472-474
30/11/12
A
Stambeni
Novi
JU STANOUPRAVA BIHAC
OZIMICE I , BIHAC
UGOSTITELJSKI OBJEKT 02-M2/11 -155-B-473-475
07/01/15
B
Nestambeni
Postojeći

GRADACACKA 1 , SARAJEVO
OSTALE ZGRADE EE -169-B-474-477
21/12/15
B
Stambeni
Novi
BUTMIR D.O.O. SARAJEVO
SPO KUMROVEC II,BULEVAR MEŠE SELIMOVICA BB , SARAJEVO
01-M2/13 -142-A-475-478
07/01/16
A
Nestambeni
Novi
BUTMIR D.O.O. SARAJEVO
SPO KUMROVEC II,BULEVAR MEŠE SELIMOVICA BB , SARAJEVO
OSTALE ZGRADE 01-M2/13 -142-B-476-479
07/01/16
B
Stambeni
Novi
JU STANOUPRAVA BIHAC
OZIMICE I , BIHAC
02-M2/11 -155-B-477-481
07/01/15
B
Stambeni
Novi
JU STANOUPRAVA BIHAC
OZIMICE I , BIHAC
02-M2/11 -155-B-478-482
07/01/15
B
Stambeni
Novi
JU STANOUPRAVA BIHAC
OZIMICE I , BIHAC
02-M2/11 -155-B-479-483
07/01/15
B
Stambeni
Novi
JU STANOUPRAVA BIHAC
OZIMICE I , BIHAC
02-M2/11 -155-B-480-484
07/01/15
B
Stambeni
Novi
JU STANOUPRAVA BIHAC
OZIMICE I , BIHAC
02-M2/11 -155-B-481-485
07/01/15
B
Stambeni
Novi
JU STANOUPRAVA BIHAC
OZIMICE I , BIHAC
02-M2/11 -155-B-482-486
07/01/15
B
Stambeni
Novi
JU STANOUPRAVA BIHAC
OZIMICE I , BIHAC
02-M2/11 -155-B-483-487
07/01/15
B
Stambeni
Novi
JU STANOUPRAVA BIHAC
OZIMICE I , BIHAC
02-M2/11 -155-B-484-488
07/01/15
B
Stambeni
Novi
JU STANOUPRAVA BIHAC
OZIMICE I , BIHAC
02-M2/11 -155-B-485-489
07/01/15
B
Stambeni
Novi
JU STANOUPRAVA BIHAC
OZIMICE I , BIHAC
02-M2/11 -155-B-486-490
07/01/15
B
Stambeni
Novi
JU STANOUPRAVA BIHAC
OZIMICE I , BIHAC
02-M2/11 -155-B-487-491
07/01/15
B
Stambeni
Novi
JU STANOUPRAVA BIHAC
OZIMICE I , BIHAC
02-M2/11 -155-B-488-492
07/01/15
B
Stambeni
Novi
JU STANOUPRAVA BIHAC
OZIMICE I , BIHAC
02-M2/11 -155-B-489-493
07/01/15
B
Stambeni
Novi
JU STANOUPRAVA BIHAC
OZIMICE I , BIHAC
02-M2/11 -155-B-490-494
07/01/15
B
Stambeni
Novi
JU STANOUPRAVA BIHAC
OZIMICE I , BIHAC
02-M2/11 -155-B-491-495
07/01/15
B
Stambeni
Postojeći
MEZILDŽIC EDINA
M.ZULICA ADŽE , VELIKA KLADUŠA
02-M2/11 -155-B-492-496
11/11/15
B
Stambeni
Postojeći
BEŠIREVIC EMIN
REDAK BB , SANSKI MOST
02-M2/11 -155-B-493-497
12/11/15
B
Nestambeni
Postojeći
JKP VIK D.O.O.VELIKA KLADUŠA
KULIŠTE BB , VELIKA KLADUŠA
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRA 02-M2/11 -155-B-494-498
22/02/15
B
Nestambeni
Postojeći
KURTAGIC NEDIM
ULICA DARIVALACA KRVI , BIHAC
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRA 02-M2/11 -155-B-495-499
22/02/15
B
Stambeni
Postojeći
KUTRTAGIC NEDIM
ULICA DARIVALACA KRVI , BIHAC
02-M2/11 -155-B-496-500
22/02/15
B
Stambeni
Novi
WBE D.O.O.BIHAC
BRANKA COPICA BB , BIHAC
02-M2/11 -155-A-497-501
17/03/15
A
Nestambeni
Postojeći
KEKIC ALE
MAHMUTA ZULICA-ADŽE , VELIKA KLADUŠA
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRA 02-M2/11 -155-B-498-502
22/05/15
B
Stambeni
Novi
STANOVI D.O.O.BIHAC
PRILAZ BOSANSKIH ŠEHIDA BB , BIHAC
02-M2/11 -155-B-499-503
19/08/15
B
Nestambeni
Postojeći
KOLMIX D.O.O.VELIKA KLADUŠA
ZUHDIJE ŽALICA , VELIKA KLADUŠA
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRA 02-M2/11 -155-B-500-504
05/11/15
B
Nestambeni
Postojeći
ELFAD ŠUPUK
ŽELJEZNICKA BB , SANSKI MOST
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRA 02-M2/11 -155-C-501-505
19/10/15
C
Stambeni
Postojeći
ELFAD ŠUPUK
ŽELJEZNICKA BB , SANSKI MOST
02-M2/11 -155-C-502-506
19/10/15
C
Nestambeni
Novi
STANOVI D.O.O.BIHAC
PRILAZ BOSANSKIH ŠEHIDA BB , BIHAC
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRA 02-M2/11 -155-B-503-507
19/08/15
B
Stambeni
Novi
NESIMOVIC /MUJE/ KASIM
NASELJE JEZERSKI , BOSANSKA KRUPA
02-M2/13 -242-C-504-508
10/06/15
C
Nestambeni
Postojeći
BH TELECOM D.D.DIREKCIJA BIHAC
SLATINA,OPCINA CAZIN , CAZIN
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRA 02-M2/13 -242-B-505-509
25/06/15
B
Stambeni
Postojeći
SEDIC NURIJA
UNSKA BB , BOSANSKA KRUPA
02-M2/13 -242-B-506-510
25/06/15
B
Nestambeni
Postojeći
DŽAKULIC MUHAMED
GRABEŠKA BB , BIHAC
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRA 02-M2/13 -242-D-507-511
26/06/15
D
Nestambeni
Postojeći
SELIMOVIC SENAID
HASANA KJAFIJE PRUŠCAKA BB , BIHAC
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRA 02-M2/13 -242-D-508-512
29/06/15
D
Nestambeni
Novi
BEŠIC /MIRSAD/ ANEL
UNSKA BB , BOSANSKA KRUPA
OSTALE ZGRADE 02-M2/13 -242-B-509-513
03/07/15
B
Nestambeni
Novi
EURO-JET D.O.O.CAZIN
NASELJE TODOROVO , VELIKA KLADUŠA
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRA 02-M2/13 -242-A-510-514
03/07/15
A
Stambeni
Postojeći
SARACEVIC ISMET,JASMIN I EDIN
PUT 5.KORPUSA BB , BIHAC
02-M2/13 -242-C-511-515
08/07/15
C
Nestambeni
Postojeći
SARACEVIC ISMET,JASMIN I EDIN
PUT 5.KORPUSA BB , BIHAC
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRA 02-M2/13 -242-C-512-516
08/07/15
C
Stambeni
Postojeći
JERKOVIC MARKO
GOLUBIC BB , BIHAC
02-M2/13 -242-D-513-517
08/07/15
D
Stambeni
Novi
SIVIC /REDŽE/ ARIF
NASELJE GNJILAVAC , CAZIN
02-M2/13 -242-B-514-518
10/07/15
B
Nestambeni
Novi
ZAH D.O.O.BOSANSKA KRUPA
NASELJE VRANJSKA , BOSANSKA KRUPA
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRA 02-M2/13 -242-C-515-519
16/07/15
C
Nestambeni
Postojeći
HANDAGIC MUHAMED
NASELJE STOVRELA , CAZIN
UGOSTITELJSKI OBJEKT 02-M2/13 -242-B-516-520
21/07/15
B
Stambeni
Novi
NADAREVIC /SULEJMANA/ HUSNIJA
NASELJE CORALICI , CAZIN
02-M2/13 -242-B-517-521
22/07/15
B
Stambeni
Postojeći
ALAGIC /ŠEFIK/ SAMIR
ŠEHIDSKA BB , BOSANSKA KRUPA
02-M2/13 -242-B-518-522
23/07/15
B
Nestambeni
Postojeći
ALIBEGOVIC /SAKIB/ MUHAMED
BIHACKIH BRANILACA 20 , BIHAC
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRA 02-M2/13 -242-B-519-523
04/08/15
B
Stambeni
Postojeći
DUPANOVIC JASMIN
M.H.USKUFIJE 40 , BIHAC
02-M2/13 -242-F-520-524
05/08/15
F
Stambeni
Novi
MAHIC /SMAJO/ ESAD
NASELJE KIJEVO , SANSKI MOST
02-M2/13 -242-B-521-525
07/08/15
B
Stambeni
Novi
CULUM /MEHMED/ MUHAMED
NASELJE KIJEVO , SANSKI MOST
02-M2/13 -242-B-522-526
08/08/15
B
Stambeni
Postojeći
KOLAKOVIC /MEHMED/ HIMKA
ŠABICA SOKAK BB , SANSKI MOST
02-M2/13 -242-D-523-527
15/08/15
D
Nestambeni
Novi
ENERGOPETROL D.D.SARAJEVO
UNSKA BB , BOSANSKA KRUPA
OSTALE ZGRADE 02-M2/13 -242-B-524-528
14/08/15
B
Stambeni
Novi
SEFERAGIC /SULEJMAN/ DŽEHVA
CORALICI BB , CAZIN
02-M2/13 -242-B-525-529
16/08/15
B
Nestambeni
Postojeći
ARNAUTOVIC /HILMIJE/ SAMIR
GAZIJSKA BB , BOSANSKA KRUPA
OSTALE ZGRADE 02-M2/13 -242-E-526-530
28/08/15
E
Stambeni
Postojeći
ALAGIC /RAME/ RAMIZ
HRASTIK 10 , BIHAC
02-M2/13 -242-F-527-531
31/08/15
F
Stambeni
Postojeći
VOJINOVIC /JOVAN/ MILEVA
NASELJE VOJEVAC , BOSANSKA KRUPA
02-M2/13 -242-G-528-532
03/09/15
G
Nestambeni
Novi
,,BINGO" D.O.O.EXPORT-IMPORT TUZLA
GENERALA IZETA NANICA , BUŽIM
ZGRADE ZA TRGOVINE NA VELIKO 02-M2/13 -242-A-529-533
07/09/15
A
Stambeni
Postojeći
IMŠIROVIC /IBRAHIM/ EMSAD
TURIJA BB , BIHAC
02-M2/13 -242-B-530-534
11/09/15
B
Stambeni
Novi
ZJAKIC /ŠERIF/ IRFAN
GOLUBICKI PUT BB , BIHAC
02-M2/13 -242-C-531-535
14/09/15
C
Stambeni
Postojeći
ALIJANOVIC /MUSTAFE/ EMIR
101.BOJNE BRIGADE , BIHAC
02-M2/13 -242-C-532-536
16/09/15
C
Stambeni
Novi
BEGANOVIC JASMINA I VELAGA
GRABEŠKA BB , BIHAC
02-M2/13 -242-B-533-537
17/09/15
B
Nestambeni
Novi
KAPIC /AHMET/ ZAHID
NASELJE KAPICI , CAZIN
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRA 02-M2/13 -242-E-534-538
29/09/15
E
Stambeni
Novi
BEHAR /SULEJMAN/ MIDHET
BRANILACA BIH 82 , KLJUC
02-M2/13 -242-B-535-539
06/10/15
B
Nestambeni
Novi
BEHAR /SULEJMAN/ MIDHET
BRANILACA BIH , KLJUC
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRA 02-M2/13 -242-B-536-540
06/10/15
B
Stambeni
Postojeći
JAŠAREVIC /BOŠKO/ KRISTINA
ANTUNA HANGIJA II PRILAZ,BR. 4 , BIHAC
02-M2/13 -242-B-537-541
07/10/15
B
Stambeni
Postojeći
BILKIC /MEHMEDA/ MIRSAD
IRFANA LJUBIJANKICA 42 , BIHAC
02-M2/13 -242-E-538-542
09/10/15
E
Stambeni
Postojeći
VUKOVIC /BOŠKO/ MIRA
GOLUBICKIH BRANITELJA BB , BIHAC
02-M2/13 -242-D-539-543
12/10/15
D
Stambeni
Novi
OPCINA BOSANSKI PETROVAC
IBRAHIMPAŠICA , BOSANSKI PETROVAC
02-M2/13 -242-B-540-544
15/10/15
B
Stambeni
Novi
VUJIC ZDENKO
PLJEŠEVICKA 8 , BIHAC
02-M2/13 -242-D-541-545
17/10/15
D
Nestambeni
Novi
VUJIC ZDENKO
PLJEŠEVICKA 8 , BIHAC
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRA 02-M2/13 -242-D-542-546
17/10/15
D
Nestambeni
Novi
KAMASS D.O.O.CAZIN
CORALICI 3 , CAZIN
OSTALE ZGRADE 02-M2/13 -242-B-543-547
22/10/15
B
Stambeni
Novi
MAHMUTOVIC NIÐARA I MURAT
BOSANSKIH BANOVA BB , BIHAC
02-M2/13 -242-B-544-548
23/10/15
B
Stambeni
Novi
SUŠIC /DEDO/ NURSAD
NASELJE IZACIC , BIHAC
02-M2/13 -242-C-545-549
27/10/15
C
Nestambeni
Novi
SUŠIC /DEDO/ NURSAD
NASELJE IZACIC , BIHAC
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRA 02-M2/13 -242-B-546-550
27/10/00
B
Nestambeni
Postojeći
HARBAŠ /ASIM/ HARIS
NASELJE VRANJSKA , BOSANSKA KRUPA
OSTALE ZGRADE 02-M2/13 -242-E-547-551
31/10/15
E
Stambeni
Novi
HADŽIC /ZARIF/ ZUHDIJA
NASELJE STIJENA , CAZIN
02-M2/13 -242-A-548-552
02/11/15
A
Nestambeni
Novi
HADŽIC /ZARIF/ ZUHDIJA
NASELJE STIJENA , CAZIN
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRA 02-M2/13 -242-C-549-553
02/11/15
C
Stambeni
Novi
OMERCEVIC SAMIR I BEHIJA
NASELJE KOPRIVNA , CAZIN
02-M2/13 -242-D-550-554
06/11/15
D
Nestambeni
Novi
OMERCEVIC SAMIR I BEHIJA
NASELJE DONJA KOPRIVNA , CAZIN
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRA 02-M2/13 -242-C-551-555
06/11/15
C
Nestambeni
Postojeći
MULALIC /RASIM/ ARNELA
MUSLIMANSKIH BRIGADA BB , CAZIN
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRA 02-M2/13 -242-C-552-556
03/11/15
C
Nestambeni
Postojeći
KAZIC /NAZIF/ SULEJMAN
NASELJE CAPLJE , SANSKI MOST
OSTALE ZGRADE 02-M2/13 -242-B-553-557
11/11/14
B
Stambeni
Novi
KULENOVIC /RIZE/ SULEJMAN
MIMARA SINANA BB , BIHAC
02-M2/13 -242-B-554-558
07/11/15
B
Nestambeni
Novi
KULENOVIC /RIZE/ SULEJMAN
MIMARA SINANA BB , BIHAC
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRA 02-M2/13 -242-C-555-559
07/11/15
C
Nestambeni
Postojeći
CORALIC /MEHMED/ REUF
CAZINSKIH BRIGADA , CAZIN
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRA 02-M2/13 -242-D-556-560
09/11/15
D
Stambeni
Postojeći
HANDŽIC /ALIJA/ ALAN
FERIDA DŽANICA 6 , BIHAC
02-M2/13 -242-F-557-561
12/11/15
F
Nestambeni
Novi
JU "UNIVERZITET U BIHACU"-VISOKA ZDRAVSTVENA ŠKOLA
IRFANA LJUBIJANKICA BB , BIHAC
ŠKOLE, FAKULTETI, NAUKA 02-M2/13 -242-B-558-562
13/11/15
B
Stambeni
Novi
NONA D.O.O.CAZIN
NASELJE BAŠCA , CAZIN
02-M2/13 -242-B-559-563
16/11/15
B
Stambeni
Novi
GRUPEX D.O.O. VELIKA KLADUŠA
NASELJE JOŠE , VELIKA KLADUŠA
02-M2/13 -242-B-560-564
18/11/15
B
Nestambeni
Novi
CAVKUNOVIC BP D.O.O.BIHAC
NASELJE KAMENICA , BIHAC
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRA 02-M2/13 -242-B-561-565
19/11/15
B
Nestambeni
Novi
CAVKUNOVIC BP D.O.O.BIHAC
NASELJE KAMENICA , BIHAC
OSTALE ZGRADE 02-M2/13 -242-B-562-566
19/11/15
B
Stambeni
Postojeći
BADNJEVIC /FADIL/ DŽEVAD
CAZINSKA 22 , BIHAC
02-M2/13 -242-D-563-567
23/11/15
D
Stambeni
Postojeći
KEKIC /AGAN/ AGAN
SULEJMANA TOPICA BB , VELIKA KLADUŠA
02-M2/13 -242-B-564-568
26/11/15
B
Nestambeni
Postojeći
KEKIC /AGAN/ AGAN
SULEJMANA TOPICA BB , VELIKA KLADUŠA
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRA 02-M2/13 -242-D-565-569
26/11/15
D
Stambeni
Postojeći
KULENOVIC /MUHAMED/ NIHAD
MEHMEDA KOLAKOVICA BB , BIHAC
-0- -566-0
00/00/00
Nestambeni
Novi
HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR-PODRUŽNICA SANSKI MOST
NASELJE ŠEJKOVACA , SANSKI MOST
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRAD 02-M2/13 -242-B -567-571
2015-11-30
B
Nestambeni
Postojeći
J.U.ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO USK
IRFANA LJUBIJANKICA BB , BIHAC
BOLNICE-AMBULANTE-DOMOVI ZDRAV 02-M2/13 -242-B -571-575
2015-11-03
B
Nestambeni
Novi
SALIHAGIC /IBRAHIM/ HAMDIJA
BOSANSKIH ŠEHIDA BB , BIHAC
OSTALE ZGRADE 02-M2/13 -242-C -572-576
2015-12-07
C
Nestambeni
Novi
IZBOR D.O.O.CAZIN
PLJEŠEVICKA BB,NASELJE KAMENICA , BIHAC
OSTALE ZGRADE 02-M2/13 -242-B -573-577
2015-12-11
B
Nestambeni
Postojeći
AMDŽ-ELEKTRON D.O.O.BIHAC
IRFANA LJUBIJANKICA BB , BIHAC
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRAD 02-M2/13 -242-B -574-578
2015-12-14
B
Stambeni
Novi
MUHAREMOVIC /REDŽEP/ MEHMED
NASELJE GNJILAVAC , CAZIN
02-M2/13 -242-C -575-579
2015-12-15
C
Nestambeni
Novi
HENDA /MUHAREM/ SALIH
NASELJE GORNJA KOPRIVNA , CAZIN
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRAD 02-M2/13 -242-C -576-580
2015-12-16
C
Nestambeni
Novi
CIVIC D.O.O. CAZIN
NASELJE MALA LISA , BOSANSKA KRUPA
OSTALE ZGRADE 02-M2/13 -242-B -577-581
2015-12-18
B
Nestambeni
Postojeći
JU DOM KULTURE
STJEPANA TOMAŠEVICA 11 , JAJCE
ZGRADE ZA KULT. I UMJET. 01-M2/13 -142-G -578-582
2015-02-01
G
Nestambeni
Postojeći
OPCINA JAJCE
NIKOLE ŠOPA BB , JAJCE
DRŽAVNE INSTITUCIJE 01-M2/13 -142-F -579-583
2015-02-01
F
Nestambeni
Postojeći
JU "MUZEJ II.ZASJEDANJA AVNOJ-A"
II.ZASJEDANJA AVNOJ-A BB , JAJCE
MUZEJI I BIBLIOTEKE 01-M2/13 -142-E -580-584
2015-02-01
E
Nestambeni
Novi
OPCINA JAJCE
ZMAJA OD BOSNE BB , JAJCE
VRTIC 01-M2/13 -142-B -581-585
2015-02-01
B
Stambeni
Novi
SALIHAGIC /IBRAHIM/ HAMDIJA
BOSANSKIH ŠEHIDA BB , BIHAC
02-M2/13 -242-B -582-586
2015-12-07
B
Stambeni
Postojeći
VOJIC /RIFET/ MIRSAD
NASELJE LOHOVO , BIHAC
02-M2/13 -242-B -583-587
2015-12-17
B
Nestambeni
Novi
ULFET PRAMENKOVIC
NIKOLE ŠOPA 9,ILIDŽA , SARAJEVO
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRAD 01-M2/13 -142-B -584-588
2016-02-17
B
Stambeni
Novi
ULFET PRAMENKOVIC
NIKOLE ŠOPA 9,ILIDŽA , SARAJEVO
01-M2/13 -142-A -585-589
2015-02-17
A
Stambeni
Postojeći
KAMIC /TAJIB/ ENES
VAHIDBEGOVA BB , SANSKI MOST
02-M2/13 -242-D -586-590
2015-12-21
D
Stambeni
Postojeći
ALAGIC /MUHAREM/ IBRAHIM
DOBRIH BOŠNJANA 20 , BIHAC
02-M2/13 -242-C -589-593
2016-01-04
C
Nestambeni
Postojeći
ALAGIC /MUHAREM/ IBRAHIM
DOBRIH BOŠNJANA 20 , BIHAC
OSTALE ZGRADE 02-M2/13 -242-C -590-594
2016-01-04
C
Nestambeni
Postojeći
HADŽALIC /HUSE/ HASEMA
101.BOJNA 49,NASELJE ŽEGAR , BIHAC
OSTALE ZGRADE 02-M2/13 -242-D -591-595
2016-01-04
D
Stambeni
Postojeći
MURTIC /ARIF/ JUSUF
SREBRENICKA BB , BIHAC
02-M2/13 -242-B -592-596
2016-01-05
B
Stambeni
Postojeći
MERSAD I MIRZET BEGANOVIC
MAKA DIZDARA BB , VELIKA KLADUŠA
02-M2/13 -242-B -593-597
2016-01-07
B
Nestambeni
Postojeći
BEGANOVIC /HAŠIM/ VELAGA
GRABEŠKA BB , BIHAC
OSTALE ZGRADE 02-M2/13 -242-D -594-598
2016-01-04
D
Stambeni
Postojeći
FAJKOVIC MAHMUT
IZETA SARAJLICA , BIHAC
02-M2/13 -242-B -595-599
2016-01-12
B
Nestambeni
Postojeći
FAJKOVIC MAHMUT
IZETA SARAJLICA , BIHAC
OSTALE ZGRADE 02-M2/13 -242-C -596-600
2016-01-12
C
Stambeni
Novi
DURAKOVIC /DERVIŠ/ ZIJAD
GORNJA KOPRIVNA , CAZIN
02-M2/13 -242-F -598-602
2016-01-15
F
Nestambeni
Novi
DURAKOVIC /DERVIŠ/ ZIJAD
GORNJA KOPRIVNA , CAZIN
OSTALE ZGRADE 02-M2/13 -242-C -599-603
2016-01-15
C
Stambeni
Novi
BEŠIREVIC /BAHRUDIN/ MUJO
NASELJE BEGOVE KAFANE , BIHAC
02-M2/13 -242-E -600-604
2016-01-19
E
Stambeni
Novi
MAHMUTOVIC /IDRIZ/ NIJAZ
NASELJE CAPLJE , SANSKI MOST
02-M2/13 -242-B -602-606
2016-02-01
B
Stambeni
Novi
BRADARIC /HASAN/ HUSEIN
NASELJE REDAK , SANSKI MOST
02-M2/13 -242-C -603-607
2016-02-02
C
Stambeni
Novi
ŠABANOVIC ALEN
HASANA KIKICA BB , SANSKI MOST
02-M2/13 -242-A -605-609
2016-02-06
A
Stambeni
Novi
JAPIC /BEGE/ MUJAGA
NASELJE JAPICA BRDO , CAZIN
02-M2/13 -242-D -606-610
2016-02-15
D
Stambeni
Novi
SINANOVIC /HAMDIJE/ ESAD
NASELJE PODOVI , SANSKI MOST
02-M2/13 -242-B -609-613
2016-02-22
B
Stambeni
Novi
SINANOVIC /HAMDIJE/ EMIRA
NASELJE PODOVI , SANSKI MOST
02-M2/13 -242-B -610-614
2016-02-22
B
Stambeni
Novi
LIKAR EMIRA
NASELJE KIJEVO , SANSKI MOST
02-M2/13 -242-B -611-615
2016-01-24
B
Stambeni
Novi
KERIC /OMER/ HUSEIN
NASELJE TOMINA , SANSKI MOST
02-M2/13 -242-B -612-616
2016-02-25
B
Nestambeni
Novi
,,PILIPOVIC" D.O.O.CAZIN
NASELJE STIJENA , CAZIN
OSTALE ZGRADE 02-M2/13 -242-B -613-617
2015-12-30
B
Nestambeni
Postojeći
HODŽIC /HUSEIN/ HAZIM
NASELJE CUPRIJA,CAZIN , CAZIN
OSTALE ZGRADE 02-M2/13 -242-C -614-618
2016-02-26
C
Stambeni
Novi
JAPIC /BEGE/ MUJAGA
NASELJE JAPICA BRDO , CAZIN
02-M2/13 -242-B -615-619
2016-02-15
B
Stambeni
Novi
MS&WOOD D.O.O. ZENICA
DŽEMALA BIJEDICA 160 E , SARAJEVO
01-M2/13 -142-A -616-620
2016-06-23
A
Nestambeni
Postojeći
OPCINA VISOKO
KSC MLADOST VISOKO,BRANILACA BB , VISOKO
SPORTSKE DVORANE 01-M2/13 -142-G -617-621
2016-10-05
G
Nestambeni
Postojeći
JU DOM ZDRAVLJA VISOKO
BRANILACA 22 , VISOKO
BOLNICE-AMBULANTE-DOMOVI ZDRAV 01-M2/13 -142-D -618-622
2016-10-05
D
Stambeni
Postojeći
PRIVATNO
MUSALA 17,19 , VISOKO
01-M2/13 -142-D -619-623
2016-10-05
D
Stambeni
Postojeći
PRIVATNI STANOVI
ULICA X BR.12 , VISOKO
01-M2/13 -142-D -620-624
2016-10-05
D
Stambeni
Postojeći
PRIVATNI STANOVI
ULICA X BR.3 , VISOKO
01-M2/13 -142-F -621-625
2016-10-05
F
Stambeni
Postojeći
PRIVATNI STANOVI
ULICA X BR.2/4/6 , VISOKO
01-M2/13 -142-E -622-626
2016-10-05
E
Stambeni
Postojeći
PRIVATNI STANOVI
NASELJE LUKE III B2 , VISOKO
01-M2/13 -142-C -623-627
2016-10-05
C
Stambeni
Postojeći
PRIVATNI STANOVI
NASELJE LUKE IV A1 , VISOKO
01-M2/13 -142-E -624-628
2016-10-05
E
Stambeni
Postojeći
PRIVATNI STANOVI
NASELJE LUKE IV B1/L1 , VISOKO
01-M2/13 -142-E -625-629
2016-10-05
E
Stambeni
Postojeći
PRIVATNI STANOVI
NASELJE LUKE 3 , VISOKO
01-M2/13 -142-C -626-630
2016-10-05
C
Stambeni
Postojeći
PRIVATNI STANOVI
DONJE ROSULJE BR.32/34/36/38 , VISOKO
01-M2/13 -142-C -627-631
2016-10-05
C
Nestambeni
Postojeći
ZDRAVSTVENA USTANOVA POLIKLINIKA MEDICUS
VUKOVO BB , TEŠANJ
BOLNICE-AMBULANTE-DOMOVI ZDRAV 01-M2/13 -142-D -628-632
2016-09-19
D
Nestambeni
Postojeći
J.P. MEÐUNARODNI AERODROM ,,SARAJEVO" D.O.O.
KURTA SCHORKA 36 , SARAJEVO
OSTALE ZGRADE 02-M1/13 -153-A -629-672
2016-08-05
A
Nestambeni
Novi
PROŠIC /HUSEIN/ NIJAZ
OSTROŽAC BR.15 , CAZIN
OSTALE ZGRADE 02-M2/13 -242-B -632-635
0216-05-16
B
Stambeni
Postojeći
ŠABANOVIC /ENIZ/ ALEN
HASANA KIKICA BB , SANSKI MOST
02-M2/13 -242-B -635-638
2016-05-11
B
Stambeni
Postojeći
ALIBABIC /RAŠID/ ISMET
ALBERTA FORTISA BB , BIHAC
02-M2/13 -242-D -638-641
2016-04-28
D
Nestambeni
Postojeći
PALIC RUZMIRA I MIDHAD
PATRIOTSKA LIGA BB , BOSANSKA KRUPA
OSTALE ZGRADE 02-M2/13 -242-B -640-643
2016-04-25
B
Stambeni
Postojeći
SMLATIC /BESIM/ SENAD
ALEKSE ŠANTICA BB , BIHAC
02-M2/13 -242-B -641-644
2016-04-22
B
Nestambeni
Postojeći
BAJRIC /HALIL/ NEDŽAD
NASELJE OSTROŽAC , CAZIN
OSTALE ZGRADE 02-M2/13 -242-F -642-645
2016-04-21
F
Stambeni
Novi
GRAD BIHAC
MASKARE BB, NASELJE RUŽICA , BIHAC
02-M2/13 -242-B -643-646
2016-04-21
B
Nestambeni
Postojeći
LONIC /HASAN/ SENAD
BIHACKIH BRANILACA BB , BIHAC
OSTALE ZGRADE 02-M2/13 -242-B -645-648
2016-04-15
B
Stambeni
Postojeći
LONIC /HASAN/ SENAD
BIHACKIH BRANILACA BB , BIHAC
02-M2/13 -242-B -646-649
2016-04-15
B
Nestambeni
Novi
ADNA-COMMERCE D.O.O. BIHAC
NASELJE REPUŠINE , BIHAC
OSTALE ZGRADE 02-M2/13 -242-B -647-650
2016-04-13
B
Stambeni
Postojeći
KAMBER /HASAN/ DŽEVAD
NASELJE POBRIJEŽJE , SANSKI MOST
02-M2/13 -242-B -648-651
2016-04-11
B
Stambeni
Postojeći
KAMBER ENISA
NASELJE POBRIJEŽJE , SANSKI MOST
02-M2/13 -242-B -650-653
2016-04-02
B
Nestambeni
Novi
IDEA 3D D.O.O. BIHAC
V.KORPUSA BB , BIHAC
OSTALE ZGRADE 02-M2/13 -242-B -653-656
2016-03-30
B
Stambeni
Novi
IDEA 3D D.O.O.BIHAC
UL.V.KORPUSA BB , BIHAC
02-M2/13 -242-A -654-657
2016-03-30
A
Stambeni
Postojeći
ŠABIC /ASIM/ EJUB
PLJEŠEVICKA BB , BIHAC
02-M2/13 -242-C -655-658
2016-03-29
C
Stambeni
Postojeći
SAMARDŽIC /HASAN/ HASIB
HATINACKI PROGON BB , BIHAC
02-M2/13 -242-B -656-659
2016-03-23
B
Stambeni
Postojeći
ŠUŠNJAR /RAME/ MURAT
UL.PRILAZ VINICKOJ BB , BIHAC
02-M2/13 -242-D -657-660
2016-03-23
D
Stambeni
Novi
UDRUŽENJE CENTAR ZA MAJKU I DIJETE I SOCIJALNI PAKET ZA STAR
PRVOMAJSKA 51A , SANSKI MOST
02-M2/13 -242-B -658-661
2016-03-18
B
Nestambeni
Novi
ALNEMAH COMPANY D.O.O. BIHAC
NASELJE RIPAC , BIHAC
OSTALE ZGRADE 02-M2/13 -242-C -659-662
2016-03-17
C
Nestambeni
Postojeći
ALNEMAH COMPANY D.O.O. BIHAC
NASELJE RIPAC , BIHAC
OSTALE ZGRADE 02-M2/13 -242-A -660-663
2016-03-17
A
Stambeni
Novi
LEZIC /SMAIL/ MEHMED
NASELJE TRNOVA , SANSKI MOST
02-M2/13 -242-B -661-664
2016-03-17
B
Nestambeni
Postojeći
KURTALIC NERMINA I SADAT
BRCANSKA BB , BIHAC
OSTALE ZGRADE 02-M2/13 -242-D -662-665
2016-03-14
D
Nestambeni
Postojeći
KURJAKOVIC /MEHMED/ MIDHAD
DO BROJA 3 , BIHAC
OSTALE ZGRADE 02-M2/13 -242-B -664-667
2016-03-05
B
Stambeni
Novi
OKCIC /HILMIJA/ NERMIN
NASELJE DEMIŠEVCI , SANSKI MOST
02-M2/13 -242-C -665-668
2016-03-02
C
Stambeni
Postojeći
LJUCA EKREM
HASAN BEGA BIŠCEVICA 29 , BIHAC
02-M2/13 -242-B -666-669
2016-03-02
B
Nestambeni
Novi
OPCINA SAPNA
206.VITEŠKE BRIGADE BB , SAPNA
SPORTSKE DVORANE EE -169-B -667-670
2016-08-18
B
Stambeni
Postojeći
FR.SAMOSTAN SV.BONAVENTURE VISOKO
BOSNE SREBRENE 4 , VISOKO
02-M1/13 -153-C -668-671
2016-04-15
C
Nestambeni
Postojeći
SKOLA ZA SR.I STR.OBRAZOVANJE I RADNO OSPOSOBLJ.
AZIZE ŠACIRBEGOVIC 80 , SARAJEVO
ŠKOLE, FAKULTETI, NAUKA 02-M1/13 -153-D -669-673
2016-04-06
D
Nestambeni
Postojeći
JU EDUKACIJSKI-REHABILITACIONI CENTAR ,,DUGA"
LJUDEVITA GAJA BB , NOVI TRAVNIK
BOLNICE-AMBULANTE-DOMOVI ZDRAV 02-M1/13 -153-B -670-674
2016-03-28
B