Pravna lica ovlaštena za certificiranje

Naziv Adresa Telefon WWW email
PROVING D.O.O. MILANA PRELOGA BB,SARAJEVO /fax.033/610-264,663-100,664-100. info@proving.ba
GRAĐEVINSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U MOSTARU MATICE HRVATSKE BB,MOSTAR O36/355-000,fax.036/355-001 www.gfmo.ba gfmo@gfmo.ba
CETEOR D.O.O. TOPAL OSMAN PAŠE 32B, SARAJEVO o33/563-580,563-581 info@ceteor.ba
ENOVA D.O.O. PODGAJ 14/1,SARAJEVO 033/279-100,fax.033/279-108 www.enova.ba info@enova.ba
DVOKUT PRO D.O.O. AVDE HUME 11,SARAJEVO 033/447-875,447-881 dvokut@bih.net.ba
J.P."ZENICA" MEHMEDALIJE TARABARA 15,ZENICA 402 245,241 180 ze.plan@bih.net.ba
ZAGREBINSPEKT D.O.O. RUDARSKA 247,MOSTAR 036/334-280,334-281 www.zagrebinspe info@zagrebinspekt.com
MAŠINSKI FAKULTET SARAJEVO VILSONOVO ŠETALIŠTE 9,SARAJEVO 033/729-802,729-807 www.mef.unsa.ba mef@mef.unsa.ba
EUROING D.O.O. BUŽIMSKA 23,BIHAĆ 37 228 195;228 194 www.euroing.ba euroing@bih.net.ba
INZA,Institut zaštite od požara i eksplozije d.o.o. Vitomira Lukića 12a,Sarajevo
INZIO D.D, BOSNE SREBRENE 127,TUZLA 035/282-144,282-145 institut.zastita@bih.net.ba
ENERGOINVEST D.D. HAMDIJE ČEMERLIĆA 2,SARAJEVO 033/610355,610114 http://www.energoinvest.ba generalmenager@energoinvest.ba
INZA LAB D.O.O. VITOMIRA LUKIĆA 12A,71000 SARAJEVO 33 77 74 00,FAX: 33 77 74 01 inzagroup@inzagroup.eu
TEHNOPETROL d.o.o. ĐORĐA MIHAJLOVIĆA 4,75000 TUZLA 35 36 38 00, 35 36 38 01 CONTACT@TEHNOPETROL.BA
ZMAJA OD BOSNE 7-7A 4200547270006
INPROZ D.O.O. ARMIJE BIH 15 TUZLA +387 35 252 409,245 790,245 791 inproz@bih.net.ba
ALFA THERM D.O.O. MOSTAR BIŠĆE POLJE BB MOSTAR +387 36 324 868;324 874;312 930 www.alfatherm.com alfatherm@alfatherm.com